Haşir nedir? "Haşir neşir olmak" deyiminin anlamı ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Haşir, kıyamet günü demektir.
  2. (isim) Toplanma, bir araya gelme
  3. (din) Kıyamet gününde ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması.
    "Haşre kadar beklesen bu iş olmaz."


  • Haşir neşir olmak: (deyiminin anlamı) Bir arada bulunduğu kişilerle, onların işleriyle ya da kendi işleriyle uğraşıp durmak, kaynaşmak.
    Çocuklarla haşir neşir olmak.
  • Haşre dek (kadar): Dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar.
( 0 soru/yorum )