Sakağı nedir ne demektir? Anlamı

Sakağı, çoğunlukla, atlarda, eşeklerde ve katırlarda görülen, insanlara ve başka hayvanlara da bulaşabilen öldürücü, bulaşıcı bir hastalık. ...

Eksantrik nedir ne demektir? Anlamı

Eksantrik Merkez dışı, merkezden kaçık (olan). (mecazi) Ayrıksı. Geometride, iç içe olup merkezleri farklı olan (daireler). (tekn...

Onur nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şer...

Sakal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Sakal Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü. Kimi hayvanlarda çene altında bulunan uzantılar. Sakal keçide de var....

Şecere nedir? Şeceresi temiz ne demektir? Anlamı

Şecere (Arapça) soy ağacı, hayat ağacı demektir. Şeceresi temiz : (deyiminin anlamı) Soylu, iyi nitelikleri olan, kötü bir geçmişi olm...

Astronot nedir? Kozmonot ne demektir? Anlamı

Astronot ve kozmonot Astronot ve kozmonot aynı şeydir ve uzay adamı demektir. Yani araçlarıyla yer ötesine yani uzaya yolculuklar yapm...

Ölmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ölmek Yaşamaz olmak, dirimi sona ermek, can vermek. (mecazi) Solmak. (mecazi) Çok sıkıntı ya da acı çekmek. (mecazi) Değerini, ...
1 Yorum

Mahşer nedir? Mahşer midillisi ne demektir? Anlamı

Mahşer meydanı (Arapça) Kıyamet günü ölülerin dirilip toplanacaklarına inanılan yer. (mecazi) Büyük kalabalık. Günün belli saatler...

Naylon nedir? Naylon fatura ne demektir? Kısaca anlamı

Naylon Naylon, (yapımcısının verdiği ad) ana polimer zincirinin bütünleyici parçası olarak tekrarlanan amit grupları içeren ve yapıs...

Islahat nedir? Islahat Fermanı ne demektir? Anlamı

(Aksaklıkları gidermek için yapılan) Düzeltme ya da iyileştirme işleri, ıslah etme. Reform eş anlamı. (tarih) Osmanlı Devletinde, 17. yüz...

Bıyık ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Pala bıyık İçinde "bıyık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Bıyık altından gülmek : (deyiminin anlamı) Alay edere...

Islak nedir? Islanmak ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Suya batırılmak ya da üzerine su dökülmek, serpilmek, sürülmekle su almış olan. Islak kargaya (fareye, tavuğa) dönmek : İyice ıslanmak. ...

Kaldıraç nedir ne demektir? Anlamı

Çift taraflı kaldıraç Kaldıraç, bir dayanma noktası üzerinde inip kalkarak az bir kuvvetle ağır yükleri kaldırıp indirmeye ya da büyük...

Gaybubet nedir? Gaybubet etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Gaybubet, bir yerde bulunmayış, göz önünde olmayış, yokluk. İki ay devam eden gaybubeti sırasında işlerini kardeşi yürütmüştü. Gaybubet ...

Ağ nedir ne demektir? Anlamı

Ağ İplik, sicim, tel, naylon iplikle, gevşek düğümler yaparak kafes biçiminde örülen örgü. Balık ağı. Biçim bakımından ağa benzeyen ...

Su ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Su ile ilgili deyimler ve anlamları Su İçinde "su" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Su dökmek : (deyiminin anl...
27 Yorum

Ağaç ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağaç ile ilgili deyimler ve anlamları Ağaç ve kökleri İçinde "ağaç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ağaç olma...
31 Yorum

Dünya ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dünya ile ilgili deyimler ve anlamları Dünya İçinde "dünya" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dünya ahiret kard...

Davacı nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

(hukuk) Birisini dava dene, birisi aleyhinde dava açan, uyuşmazlığı belirli kurallar içinde yargı organına götüren kimse. (mecazi) Şikay...

Ekol nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir bilim ya da sanat dalında özel ve belirgin yöntem, çığır ya da öğreti. Hacı Arif Bey'in şimdi Romantik Ekol dediğimiz, bütün ağırlı...

Çam sakızı nedir? Çam sakızı çoban armağanı ne demektir? Anlamı

Çam sakızı Çam sakızı, çam ağacının öz suyundan elde edilen, keskin kokulu ve acı bir tada sahip reçinedir. Bal renginde olan çam sakı...

Fazla ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Gerekenden ya da alışılandan çok (olan). Daha çok, aşkın. Türkiye'de koyun sayısı inek sayısından fazladır. (kelime ile ilgili cümle) ...

Halef nedir? Halef selef olmak ne demektir? Anlamı

Halef, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, ardıl. Günün birinde kendisine bir halef seçmesinin zamanı geldiğinde etrafına daha dik...

Davul nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Davul Büyük ve enlice bir kasnağın iki tarafına deri geçirilerek yapılan ve bir yanı, bir yanı tokmakla çalınan çalgı. Davul Arapça bi...

Balalayka nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Balalayka çalgısı Balalayka, gövdesi üçgen ve yassı, uzun saplı ve üç telli olup mandoline benzeyen bir tür Rus ve Ukrayna halk sazıdı...

Baliğ nedir? Baliğ olmak ne demektir? Anlamı

Baliğ, buluğa ermiş, döl verme çağına, ergin duruma gelmiş olan, erin. Baliğ olmakla artık çocukluk sona ermiş ve erginlik (yetişkinlik) dön...

Bal Mumu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Atatürk'ün balmumu heykeli Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımtırak madde....

Balina nedir? Balina çubuğu ne demektir? Anlamı

Balina (zooloji) Balinagillerden, uzunluğu 30-35 metreyi, ağırlığı 14-15 tonu bulan, memelilerin en irisi olan ve derisi altındaki 4...

Balistik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balistik Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya dek karşılaştığı etkileri inceleyen bilim dalı. İç balistik (namlu içindeki etk...

Balotaj nedir? Balotaj kurulu ne demektir? Anlamı

Balotaj, bir seçimde, seçilmek için gerekli oyu, ilk turda adaylardan hiçbirinin alamaması, dolayısıyla, seçimin sonuçsuz kalması ve yapılm...

Balsam Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balsam, bazı çam çeşitlerinden ve tropikal ağaçlardan elde edilen, parfüm ve birtakım ilaçların yapımında, ayrıca bazı acı ya da pis kokulu ...

Barakuda nedir? Barakuda Balığı

Barakuda balığı avını parçalarken Barakuda, Sphyraenidae ailesinin yaklaşık 20 tür yırtıcı balığına verilen genel addır. Barakuda balı...
1 Yorum

Reaktör nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Nükleer reaktör Enerji veya faydalı radyasyon üretmek için, uranyum, plütonyum gibi elementlerin atom çekirdeklerinin parçalanmasında...

Banker Nedir Ne Demektir? Anlamı

Banker Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para (kredi) verme işleriyle uğraşan ve hisse senedi, tahvil gibi taşınır değerlerin alım...

Balık nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Balık Omurgalılardan, suda yaşayan ve en çoğu solungaçla soluyup yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. İlgili kelimeler Balı...

Banliyö nedir? Banliyö treni ne demektir? Anlamı

Banliyö Treni Banliyö, büyük kentlerin çevrelerinde günlük gidip gelme mesafesindeki yerleşim bölgesi, yörekent. Metropollerin etrafın...

Banka nedir ne demektir? Anlamı

Banka Para ticareti yapan, faizle para alıp veren, ödemelerde aracılık eden, ücret karşılığında kredi, kambiyo gibi her çeşit parasal...

Bal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Petekli bal Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın, arıların bal midesi denilen organ...

Balayı nedir? Balayına çıkmak ne demektir? Anlamı

Balayı tatili Balayı, evlilik yaşamının ilk günleri, genellikle ilk ayı. Ömrünün en güzel günlerinin bu günler, yani adı üstünde bal-a...

Bandrol Nedir Ne Demektir? Anlamı

TRT Bandrolü Paket ya da şişe ağızlarında fabrikaca, süs olarak ya da daha önce açılmasını önlemek üzere konulan şerit. Tekel vergis...

Balgam taşı nedir ne demektir?

Balgam taşı Balgam taşı, Hacı Bektaş köylerinde çıkarılıp işlenerek sigara tablası, vazo, tabak gibi şeyler yapılan, Hacı Bektaş Taşı ...

Bakı kulu nedir ne demektir? Anlamı

Bakı kulu, Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, vergi denetçisi. Bakı, bakmaktan gelir, bakı kul...

Bakkal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bakkal Bakkal, perakende olarak yiyecek, içecek vb. günlük ev gereksinimlerini satan kimse ya da bu gibi şeylerin satıldığı küçük dükk...

Baht nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. Şans. Zur...

Bahriyeli nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bahriyeli Subay ve Askerler Deniz kuvvetlerine bağlı asker, astsubay ya da subay. Esas deniz askeri "levend" denen bahriyel...

Balaban nedir ne demektir? Anlamı

(mecazi) İri, büyük (insan ya da hayvan). Oynatılan ayı. (Kimi yerlerde) Doğan ve atmaca gibi yırtıcı kuşlara verilen ad. Balaban a...

Bahşiş nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Bahşiş Bahşiş, bir hizmeti yapana, o hizmetten hoşnut kalındığını göstermek amacıyla fazladan verilen para. İlgili kelimeler atasö...

Bakla nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bakla (botanik) Baklagillerden, Türkiye'nin her yerinde yetiştirilen, tazeyken genellikle kabuğuyla, kurusunun taneleri pişirili...

Bakteri Nedir Ne Demektir?

Bakteri Bakteri, basit yapılı bitkilerle basit yapılı hayvanlar arasında yer alan, ancak mikroskopla görülebilen, bir hücreli, çekirde...

Bakalorya Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bakalorya, Fransız liseler örnek alınarak, ilkin Galatasaray Lisesinde, daha sonra bütün Türkiye liselerinde 1936'ya değin uygulanmış ol...

Bakan nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Bir bakanlığın başındaki kişi. Bakmak eylemini yapan (kimse).

Bakmak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bakmak ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "bakmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Baktıkça alır : (deyiminin ...

Akreditif nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Akreditif işleyiş şeması Akreditif ithalatçının (alıcının) talebi üzerine, ithalatçının çalıştığı bir banka tarafından ihracatçıya (sa...

Akraba nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Akrabalık Akraba, hısımlar, hısım demektir. Akraba evliliği : Türlü evlilik bağlarıyla akraba olan kimselerin, özellikle yeğenleri...

Akordeon Akordiyon Nedir Ne Demektir?

Akordiyon Üstündeki tuşlara basıp içindeki maden dilcikleri titretip seslendirerek çalınan körüklü bir el çalgısı. Kumaşlarda makine...

Akort Nedir Ne Demektir? Anlamı

Akort etmek (Fransızca, müzik) Çalgılarda ses ayarı, düzen. Armoni oluşturmak üzere kullanılan ses gruplarından her biri. İlgi...

Akrobat nedir ne demektir? Anlamları

Akrobat Akrobasi numaraları yapan kimse. Genellikle sirklerde izleyicileri eğlendirmek ve heyecanlandırmak için bazen tehlikeli de o...

Akrobasi nedir ne demektir? Anlamı

Tel üzerinde motosikletli akrobasi gösterisi Akrobasi, yerde, tel, at, bisiklet vb. üzerinde tehlikeli atlama ve denge hareketleri ya...

Akran nedir ne demektir? Anlamı

Yaşça birbirine yakın, denk yaşıt, boydaş, öğür. Durum ve mevkice eşit olanlar. Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan ge...

Aksak nedir ne demektir? Anlamı

Aksayan, hafifçe topallayan. (mecazi) İyi gitmeyen, bozuk, iyi işlemeyen, geride kalan. Türk müziğinde kullanılan kıvrak bir usul. (ede...

Akmak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Akmak ile ilgili atasözleri İçinde "akmak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Akacak kan damarda durmaz : (atasözünün...

Akıncı nedir? Akıncı beyi ne demektir? Anlamı

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı. (spor) Forvet eş anlamı. Akıncı beyi : (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda akıncı güçlerinin komutanı....

Akkor nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Eski bir akkor lamba Işık saçacak kızarıklığa varıncaya kadar ısıtılarak kor hale gelen. Edison, ilk akkor filamanlı elektrik lambasın...

Akis Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yankı. Bir ışığın ya da bir biçimin bir yüzey üzerine çarpıp orada görünmesi, yansı. (edebiyat) Bir cümlede bulunan iki sözcüğü ya da tam...

Akide nedir? Akidesi bozuk ne demektir? Anlamı

Akide Şekerleri Bir şeye inanarak bağlanış, din inancı, inan, inan bağı. Şekerin kaynatılarak ağda durumuna getirilmesiyle yapılan, ...

Akim nedir? Akim kalmak ne demektir? Anlamı

Verimsiz, kısır, döl veremeyen. Sonuçsuz, başarısız. Akim bırakmak : (Bir işin, bir girişimin) Sonuçlanmasını engellemek. Akim kalmak : ...

Akçıl nedir? Akçıllanmak ne demektir? Anlamı

Rengini atmış ya da atmış gibi olan, ağarmış, soluk, solmuş (kumaş vb.). Resimde renk uyumunu sağlayamayan, çiğ kalan. Soluk ve beyaz ren...

Akasya Çiçeği

Akasya çiçeği Çoğunlukla tropikal bölgelerde yetişen ve bazı türlerinden tanen ve zamk gibi yararlı maddeler elde edilen ağaç, salkım...

Akım Nedir Ne Demektir? Anlamı

Elektrik akımı (fizik) Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik gibi bir enerjinin herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, ...

Akın nedir? Akın akın ne demektir? Anlamı

Yıldırma, talan, çapul, silahlı güçleri şaşırtmak, dağıtmak gibi amaçlarla ve çevik kuvvetlerle düşmanın denetimindeki topraklara yapılan s...

Akışkan Nedir Ne Demektir? Anlamı

Akışkan Normal ısı derecesinde sıvı durumda bulunan (madde). Sıvılarda molekülleri birbiri üzerinden kayabilen ya da gazlarda kendi ...

Akıl nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Akıl Düşünme, anlama, kavrama yetisi, us. Akıllı çocuk. Bellek, şuur, hafıza. Akılda tutmak. Öğüt, salık verilen yol. Bak sana bir ...

Akı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Herhangi bir elektriksel, manyetik vb. kuvvet alanının, bu alanın içindeki belli bir yüzeyde duyulan şiddeti. Akı, bu yüzeyden, alanın geçir...

Akçe nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Akçe Para. Osmanlılar döneminde kullanılan ve bir paranın üçte biri değerindeki ufak gümüş para. İlgili kelimeler ve anlamları ...