Sakağı nedir ne demektir? Anlamı

Sakağı, çoğunlukla, atlarda, eşeklerde ve katırlarda görülen, insanlara ve başka hayvanlara da bulaşabilen öldürücü, bulaşıcı bir hastalık. ...

Eksantrik nedir ne demektir? Anlamı

Eksantrik Merkez dışı, merkezden kaçık (olan). (mecazi) Ayrıksı. Geometride, iç içe olup merkezleri farklı olan (daireler). (tekn...

Kaldıraç nedir ne demektir? Anlamı

Çift taraflı kaldıraç Kaldıraç, bir dayanma noktası üzerinde inip kalkarak az bir kuvvetle ağır yükleri kaldırıp indirmeye ya da büyük...

Ağ nedir ne demektir? Anlamı

Ağ İplik, sicim, tel, naylon iplik vb. ile gevşek düğümler yaparak kafes biçiminde örülen örgü: Balık ağı. Biçim bakımından ağa benz...

Ekol nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir bilim ya da sanat dalında özel ve belirgin yöntem, çığır ya da öğreti: Hacı Arif Bey'in şimdi Romantik Ekol dediğimiz, bütün ağırlı...

Bal Mumu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Atatürk'ün balmumu heykeli Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımtırak madde....

Balistik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balistik Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya dek karşılaştığı etkileri inceleyen bilim dalı. İç balistik (namlu içindeki etk...

Balsam nedir ne demektir? Anlamı

Balsam Balsam, bazı çam çeşitlerinden ve tropikal ağaçlardan elde edilen, çeşitli uçucu yağlar ve reçine karışımından oluşan, parfüm ve birt...

Barakuda nedir? Barakuda Balığı

Barakuda balığı avını parçalarken Barakuda, Sphyraenidae ailesinin yaklaşık 20 tür yırtıcı balığına verilen genel addır. Barakuda balı...
1 soru/yorum

Banker Nedir Ne Demektir? Anlamı

Banker Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para (kredi) verme işleriyle uğraşan ve hisse senedi, tahvil gibi taşınır değerlerin alım...

Banka nedir ne demektir? Anlamı

Banka Para ticareti yapan, faizle para alıp veren, ödemelerde aracılık eden, ücret karşılığında kredi, kambiyo gibi her çeşit parasal...

Bandrol nedir ne demektir? Anlamı

Kitap bandrolü Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarını önleyen ve üzerine yapıştırıldığı ürünün orijinal olduğunu gösteren holog...

Balgam taşı nedir ne demektir?

Balgam taşı Balgam taşı, Hacı Bektaş köylerinde çıkarılıp işlenerek sigara tablası, vazo, tabak gibi şeyler yapılan, Hacı Bektaş Taşı ...

Bakı kulu nedir ne demektir? Anlamı

Bakı kulu, Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, vergi denetçisi. Bakı, bakmaktan gelir, bakı kul...

Balaban nedir ne demektir? Anlamı

(mecazi) İri, büyük (insan ya da hayvan). Oynatılan ayı. (Kimi yerlerde) Doğan ve atmaca gibi yırtıcı kuşlara verilen ad. Balaban a...

Bakteri Nedir Ne Demektir?

Bakteri Bakteri, basit yapılı bitkilerle basit yapılı hayvanlar arasında yer alan, ancak mikroskopla görülebilen, bir hücreli, çekirde...

Bakalorya nedir ne demektir? Anlamı

Bakalorya, Fransız liseler örnek alınarak, ilkin Galatasaray Lisesinde, daha sonra bütün Türkiye liselerinde 1936'ya değin uygulanmış ol...

Akordeon Akordiyon Nedir Ne Demektir?

Akordiyon Üstündeki tuşlara basıp içindeki maden dilcikleri titretip seslendirerek çalınan körüklü bir el çalgısı. Kumaşlarda makine...

Akort Nedir Ne Demektir? Anlamı

Akort etmek (Fransızca, müzik) Çalgılarda ses ayarı, düzen. Armoni oluşturmak üzere kullanılan ses gruplarından her biri. İlgil...

Akrobasi nedir ne demektir? Anlamı

Tel üzerinde motosikletli akrobasi gösterisi Akrobasi, yerde, tel, at, bisiklet vb. üzerinde tehlikeli atlama ve denge hareketleri yap...

Akran nedir ne demektir? Anlamı

Yaşça birbirine yakın, denk yaşıt, boydaş, öğür. Durum ve mevkice eşit olanlar. Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan ge...

Aksak nedir ne demektir? Anlamı

Aksayan, hafifçe topallayan. (mecazi) İyi gitmeyen, bozuk, iyi işlemeyen, geride kalan. Türk müziğinde kullanılan kıvrak bir usul. (ede...

Akis Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yankı. Bir ışığın ya da bir biçimin bir yüzey üzerine çarpıp orada görünmesi, yansı. (edebiyat) Bir cümlede bulunan iki sözcüğü ya da tam...

Akasya Çiçeği

Akasya çiçeği Çoğunlukla tropikal bölgelerde yetişen ve bazı türlerinden tanen ve zamk gibi yararlı maddeler elde edilen ağaç, salkım...

Akım Nedir Ne Demektir? Anlamı

Elektrik akımı (fizik) Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik gibi bir enerjinin herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, ...

Akışkan Nedir Ne Demektir? Anlamı

Akışkan Normal ısı derecesinde sıvı durumda bulunan (madde). Sıvılarda molekülleri birbiri üzerinden kayabilen ya da gazlarda kendi ...

Akı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Herhangi bir elektriksel, manyetik vb. kuvvet alanının, bu alanın içindeki belli bir yüzeyde duyulan şiddeti. Akı, bu yüzeyden, alanın geçir...