Islahat nedir? Islahat Fermanı ne demektir?


Reform eş anlamı.

  1. (Aksaklıkları gidermek için yapılan) Düzeltme yada iyileştirme işleri.
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde, 17. yüzyılın sonlarından başlayarak, Batı Avrupa'nın gösterdiği gelişmeyi izleyebilmek amacıyla ve özellikle ordu, eğitim, bürokrasi gibi kurumlarda gerçekleştirilen, fakat amaçlandığı kadar yaygın, sürekli ve köklü hale gelemeyen girişimlerin tümü.Islahat Fermanı kim tarafından ne zaman yayınlatıldı?

(tarih) Islahat Fermanı, 18.02.1856 tarihinde, Ali ve Fuat paşalar tarafından hazırlanıp Sultan Abdülmecit tarafından yayımlatılan ve Avrupa devletleri tarafından benimsenen, tebaanın mahkeme ve devlet önünde yükümlülük ve haklar açısından eşitliği, mal ve can güvenliği, genel vergi sistemi ve bürokratik işleyişin düzenlenmesi ilkelerini içeren ferman.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.