Akı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir elektriksel, manyetik vb. kuvvet alanının, bu alanın içindeki belli bir yüzeyde duyulan şiddeti. Akı, bu yüzeyden, alanın geçirdiği varsayılan kuvvet çizgilerinin yoğunluğu biçiminde düşünülür ve bu yüzeyin yüz ölçümüyle alan vektörünün yüzeye dik bileşeninin çarpımına eşittir.
  2. Işık, ses gibi vektörle gösterilmeyen enerji ya da büyüklüklerin yayılma hızının ölçüsü.
  3. Nükleer fizikte, birim hacimdeki serbest parçacıkların sayısıyla, bu parçacıkların ortalama hızının çarpımı. Bir atom santralında saniyedeki nötron akısı metrekarede 1016 ile 1018 arasında, yani milyar kere milyar dolayındadır.
( 0 soru/yorum )