Akim nedir? Akim kalmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Verimsiz, kısır, döl veremeyen: Bu iki ırk hicret edince artık orası çorak ve akim bir saha kalmıştır. (Toplumsal Tarih)
  2. Sonuçsuz, başarısız: "O halde harekatın ertelenmesi gerekir" kararıyla birinci teşebbüs akim kaldı. (K. Karabekir)

  • Akim bırakmak: (Bir işin, bir girişimin) Sonuçlanmasını engellemek.
  • Akim kalmak: Sonu gelmemek, başarı sağlayamamak, suya düşmek: Eşler mahkemenin dâvetine icabet etmez yahut gelip de barışmazlarsa sulh teşebbüsü akim kalmış olur. (İlgili cümle kaynağı: İ. Ü. İktisat F. Yayınları)
( 0 soru/yorum )