Onur nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 2.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
  2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar, iç değer.


  • Onur kurulu: Bir kuruluş ya da derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarına bakan ya da bu kuruluş ve derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip haklarında karar veren kurul.
  • Onur üyesi: Bir kuruluşa kişiliğiyle onur katacağı düşünülerek seçilen kimse.


İlgili deyimler


İçinde "onur" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Onur kırmak (Onuruna dokunmak): (deyiminin anlamı) (Birinin) Gururunu, haysiyetini incitmek.
  • Onuruna yedirememek: (Birinin) Kendine duyduğu saygıyla bağdaşmayan onur kırıcı olay ya da davranışlar karşısında tepkide bulunmak.
( 0 soru/yorum )