Onur nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

  1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
  2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar, iç değer.


  • Onur kurulu: Bir kuruluş ya da derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarına bakan ya da bu kuruluş ve derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip haklarında karar veren kurul.
  • Onur üyesi: Bir kuruluşa kişiliğiyle onur katacağı düşünülerek seçilen kimse.


İlgili deyimler

İçinde "onur" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

  • Onur kırmak (Onuruna dokunmak): (deyiminin anlamı) (Birinin) Gururunu, haysiyetini incitmek.
  • Onuruna yedirememek: (Birinin) Kendine duyduğu saygıyla bağdaşmayan ve onur kırıcı olay ya da davranışlar karşısında tepkide bulunmak.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.