Şecere nedir? Şeceresi temiz ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Şecere (Arapça) soy ağacı, hayat ağacı demektir.


  • Şeceresi temiz: (deyiminin anlamı) Soylu, iyi nitelikleri olan, kötü bir geçmişi olmayan.
  • (Birinin) Şeceresini bilmek (okumak): Biriyle ilgili bütün bilgilere sahip olmak, gelmişini, geçmişini bütün ayrıntılarıyla anlatmak.
( 0 soru/yorum )