Balık nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Suyun üstüne zıplamış bir balık
Balık
Omurgalılardan, suda yaşayan ve çoğunlukla solungaçla soluyup yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Balık gibi: (mecazi) Kolayca ele gelmeyen, kaypak, kaygan, balığa benzer.
 • Balık kılçığı: Uzun bir çizginin iki yanında yer alan, çizgiye eğimli, birbirine koşut çizilmiş süsleme motifi.
 • Balık nefesi (nefsi): Balinagillerin başlarından çıkarılan, kozmetik maddeler ve süslü mum yapımında kullanılan bir yağ.
 • Balık tutkalı: Kemik, kılçık gibi balık endüstrisi artıklarından üretilen, yavaş kuruyan, bağlama gücü yüksek yapıştırıcı.
 • Balığa çıkmak: Balık avlamaya gitmek.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "balık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Balık avlamak (tutmak): (argo) Şansı yardım etmek.
 • Balık istifi: (deyiminin anlamı) Çok sıkışık ve kalabalık bir yerde bulunan kimselerin durumu için söylenir.
 • Balık kavağa çıkınca: Hiçbir zaman olmayacak, gerçekleşmeyecek işler için alay yollu söylenir.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "balık" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Balık, ağa girdikten sonra aklı başına gelir: (atasözünün anlamı) İnsan bir yıkma uğradıktan sonra nasıl akılsızca davrandığını anlar.
 • Balık baştan avlanır: Bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir.
 • Balık baştan kokar: Bir toplumda kötülük başlamışsa, onun sorumlusu baştaki yöneticilerdir; kötülük önce onlardan başlar.
( 0 soru/yorum )