Ölmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Üstü örtülmüş ölü bir insan
Ölmek
 1. Yaşamaz olmak, dirimi sona ermek, can vermek.
 2. (mecazi) Solmak.
 3. (mecazi) Çok sıkıntı ya da acı çekmek.
 4. (mecazi) Değerini, geçerliliğini yitirmek.


Ölmek ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "ölmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Öl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmak: (deyiminin anlamı) (Birinin) Her dediğini, kesinlikle uygulamak, her istediğini yerine getirmek.
 • Ölme eşeğim ölme (Yaza yonca bitecek): Gerekli olan nesne sağlanıncaya dek iş işten geçecek.
 • Ölmek var, dönmek yok: Bir işi sonuna değin götürmeye kararlı olmak.
 • Ölüp ölüp dirilmek: Çok sıkıntı, acı çekmek ya da pek ağır hastalık geçirmek.
 • Ölür müsün, öldürür müsün? Zor ve can sıkıcı bir durumda çaresizliği anlatır.
 • Ölü fiyatına: Pek ucuz, ederinin altında.
 • Ölü gözü gibi: Sönük, fersiz.
 • Ölü salı: Teneşir.
 • Ölüsü dirisi para etmek: (deyiminin anlamı) Hiçbir zaman değerini yitirmemek.
 • Ölüsü kandilli (kınalı): (argo) Bir sövgü sözü.
 • (Birinin) Ölüsünü öpmek: Yemin sözü olarak kullanılır.
 • Ölüye ağlamaz, diriye gülmez: İyi kötü hiçbir şeyden etkilenmez.
 • Ölüyü güldürür: Pek güldürücü, komik.
 • Ölüm döşeğinde: Ölüm halinde, ölmek üzere.
 • Ölüm fermanı: Bir kimsenin mutlak ölmesi gerektiğini belirten iş, hareket vb.
 • Ölüm kalım (dirim): Her türlü tehlikeyi göze alma.
 • Ölüm kalım meselesi: (deyiminin anlamı) Alınacak önleme göre sonu ya iyi ya da çok kötü olacak bir durum.
 • Ölüm sessizliği: Hiç ses gürültü olmaması.
 • Ölüm var dirim var: "İnsan ölebilir de, yaşayabilir de" anlamında olup önlem anlatan bazı cümlelere giriş gibi kullanılır. Ölüm var dirim var bir kenara biraz para ayırmalı.
 • Ölümle burun buruna gelmek: Ölümle sonuçlanabilecek çok büyük bir tehlikeyle karşılaşmak.
 • Ölümü göze almak: Ölümden korkmayarak yürekli davranmak.
 • Ölümün ötesi kolay: "Asıl zorluk bu yaşadığımız dünyadadır" anlamında bir söz olarak kullanılır.
 • Ölümüne susamak: Ölümü kendi üzerine çekecek tehlikeli davranışta bulunmak.
 • Öllüğün körü (elinin körü): (deyiminin anlamı) Hoşa gidilmeyecek sözlü duyumlara karşı artık bu sözü tekrar duymak istemediğini bildirmek için azarlama yollu söylenen deyim.
 • Hasta yatan ölmez, eceli yeten (gelen) ölür: Hastalanıp yatmak ille de ölüm getirmez.


Ölmek ile ilgili atasözleri ve anlamları

İçinde "ölmek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Ölenle (birlikte) ölünmez: (atasözünün anlamı) İnsanın, ölen bir yakını için kendini harap edercesine üzülmesi durumu değiştirmez.
 • Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin: Ölürse iyi anılması, yaşarsa beğenilen biri olması, anne ve babanın çocukların eğitiminde gözettikleri temel ilkelerden biridir.
 • Ölü evinde ağlamasını, düğün evinde gülmesini bilmeli: (atasözünün anlamı) İnsan, çevresindeki olaylara uygun davranışlarda bulunmalıdır.
 • Ölüyü örtekorlar, deliyi dürtekorlar: Bir insan öldükten sonra geride kalanlar onu kısa zamanda unutuverirler.
 • Ölüm Allah'ın emri: (atasözünün anlamı) Ölümden kurtuluş yoktur, eceli gelen elbette ölecek, ölümden korkmanın anlamı yoktur.
 • Ölüm kalım (dirim) bizim için: İnsan nasıl olsa öleceğini düşünmeli ve işlerini ona göre düzenlemelidir.
 • Ölüm hak, miras helal: Herkes ölecektir, ölenin mirası da mirasçının hakkıdır.
 • Ölümle öç alınmaz: Düşmanlarımızın ölümüne memnun olmak insanlığa yakışır bir davranış olmaz.
 • Ölümü gören hastalığa razı olur: Büyük felaketler, acılar görmüş geçirmiş olan kimse, daha az zarar veren felaket ve acılara razı olur.
( 1 yorum )
1 yorum:

Atakan Yıldırım
süperrrrrrrrrrrr
7.4.15
Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.