Ölmek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 2.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 1
Üstü örtülmüş ölü bir insan
Ölmek
 1. Yaşamaz olmak, dirimi sona ermek, can vermek.
 2. (mecazi) Solmak: Bu çiçek soğuğa dayanamaz çabuk ölür.
 3. (mecazi) Çok sıkıntı ya da acı çekmek: Sıkıntıdan öldüm. Susuzluktan öldüm.
 4. (mecazi) Değerini, geçerliliğini yitirmek: O âdetler öldü artık.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "ölmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Öl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmak: (Birinin) Her dediğini, kesinlikle uygulamak, her istediğini yerine getirmek.
 • Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek): Gerekli olan nesne sağlanıncaya dek iş işten geçecek.
 • Ölmek var, dönmek yok: Bir işi sonuna değin götürmeye kararlı olmak.
 • Ölüp ölüp dirilmek: Çok sıkıntı, acı çekmek ya da pek ağır hastalık geçirmek.
 • Ölür müsün, öldürür müsün?: Zor ve can sıkıcı bir durumda çaresizliği anlatır.
 • Ölü fiyatına: Pek ucuz, ederinin altında.
 • Ölü gözü gibi: Sönük, fersiz.
 • Ölü salı: Teneşir.
 • Ölüsü dirisi para etmek: Hiçbir zaman değerini yitirmemek.
 • Ölüsü kandilli (kınalı): (argo) Bir sövgü sözü.
 • (Birinin) Ölüsünü öpmek: Yemin sözü olarak kullanılır.
 • Ölüye ağlamaz, diriye gülmez: İyi kötü hiçbir şeyden etkilenmez.
 • Ölüyü güldürür: Pek güldürücü, komik.
 • Ölüm döşeğinde: Ölüm halinde, ölmek üzere.
 • Ölüm fermanı: Bir kimsenin mutlak ölmesi gerektiğini belirten iş, hareket vb.
 • Ölüm kalım (dirim): Her türlü tehlikeyi göze alma.
 • Ölüm kalım meselesi: (deyiminin anlamı) Alınacak önleme göre sonu ya iyi ya da çok kötü olacak bir durum.
 • Ölüm sessizliği: Hiç ses gürültü olmaması.
 • Ölüm var dirim var: "İnsan ölebilir de, yaşayabilir de" anlamında olup önlem anlatan bazı cümlelere giriş gibi kullanılır: Ölüm var dirim var bir kenara biraz para ayırmalı.
 • Ölümle burun buruna gelmek: Ölümle sonuçlanabilecek çok büyük bir tehlikeyle karşılaşmak.
 • Ölümü göze almak: Ölümden korkmayarak yürekli davranmak.
 • Ölümün ötesi kolay: "Asıl zorluk bu yaşadığımız dünyadadır" anlamında bir söz olarak kullanılır.
 • Ölümüne susamak: Ölümü kendi üzerine çekecek tehlikeli davranışta bulunmak.
 • Öllüğün körü (elinin körü): Hoşa gidilmeyecek sözlü duyumlara karşı artık bu sözü tekrar duymak istemediğini bildirmek için azarlama yollu söylenen deyim.
 • Hasta yatan ölmez, eceli yeten (gelen) ölür: Hastalanıp yatmak ille de ölüm getirmez.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ölmek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ölenle (birlikte) ölünmez: İnsanın, ölen bir yakını için kendini harap edercesine üzülmesi durumu değiştirmez.
 • Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin: Ölürse iyi anılması, yaşarsa beğenilen biri olması, anne ve babanın çocukların eğitiminde gözettikleri temel ilkelerden biridir.
 • Ölü evinde ağlamasını, düğün evinde gülmesini bilmeli: İnsan, çevresindeki olaylara uygun davranışlarda bulunmalıdır.
 • Ölüyü örtekorlar, deliyi dürtekorlar: Bir insan öldükten sonra geride kalanlar onu kısa zamanda unutuverirler.
 • Ölüm Allah'ın emri: (atasözünün anlamı) Ölümden kurtuluş yoktur, eceli gelen elbette ölecek, ölümden korkmanın anlamı yoktur.
 • Ölüm kalım (dirim) bizim için: İnsan nasıl olsa öleceğini düşünmeli ve işlerini ona göre düzenlemelidir.
 • Ölüm hak, miras helal: Herkes ölecektir, ölenin mirası da mirasçının hakkıdır.
 • Ölümle öç alınmaz: Düşmanlarımızın ölümüne memnun olmak insanlığa yakışır bir davranış olmaz.
 • Ölümü gören hastalığa razı olur: Büyük felaketler, acılar görmüş geçirmiş olan kimse, daha az zarar veren felaket ve acılara razı olur.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Atakan Yıldırım:
süperrrrrrrrrrrr
7/4/15 22:02