Ekol nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bilim ya da sanat dalında özel ve belirgin yöntem, çığır ya da öğreti: Hacı Arif Bey'in şimdi Romantik Ekol dediğimiz, bütün ağırlığı şarkı formuna veren yeni musiki akımı, 1850'lerde başladı.
  2. (felsefe) İlmin herhangi bir dalında ya da resim, edebiyat vb. sanat kollarında bir kimsenin başlattığı ve diğerlerinin devam ettirdiği, kendisine benzer olanlardan belirgin özellikleriyle ayrılan tarz, usul, yol, akım: Felsefe... yalnızca iki büyük ekolden oluşur, materyalist ekol ve idealist ekol.
  3. Bir bilim ya da sanat dalında aynı görüşü benimseyenlerin oluşturduğu birlik: Bu kısa yolculuk sırasında Yahya Kemal, Akdeniz havzası medeniyeti düşüncesini temel alan yeni bir ekol kurmak ve bu düşünceye taraftar olan gençleri çevresine toplamak fikrini açar. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )