Banka nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Girişinde banka yazan modern bir banka binası
Banka
 1. Para ticareti yapan, faizle para alıp veren, ödemelerde aracılık eden, ücret karşılığında kredi, kambiyo gibi her çeşit parasal işlemleri yürüten, kasalarında para, değerli evrak, eşya saklayan, doğrudan yatırımlara da girişebilen, kazanç amacıyla çalışan kuruluş.
 2. Bankacılık işlerinin ve işlemlerinin yapıldığı yer.


Banka ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Banka cüzdanı: Bankada hesap açtıran kimseye bankaca verilen, içine, yatırdığı ya da çektiği para miktarları işlenen, banka karşısında hesap sahibi kişi olduğunu kanıtlayan küçük defter.
 • Banka çeki: Bir bankadan başka bir bankaya ya da bildirimcisine gönderilen çek. Bu çekler, bir kişi üzerine düzenlenebileceği gibi, herhangi bir borcu karışlamak amacıyla bir banka üzerine de düzenlenebilir.
 • Banka garantisi: Bir bankanın alıcı lehine bir başka kişiye karşı kefalet altına girmesi.
 • Banka havalesi: Bankanın kendi şubeleri ya da başka bir banka üzerine gerçek ve tüzel kişi adına düzenlediği ödeme emri.
 • Banka hesabı: Bankaya para yatıranlar adın açılan hesap.
 • Banka ihtiyatları: → Banka yedekleri. Bankaların, yatırım yoluyla ellerinde bulundurdukları paralarla, bunlar gibi geçerli ticaret senetlerinin güvenlikle izlemek ya da herhangi bir riski karşılamak üzere kardan ayırdıkları paralar.
 • Banka indirimi (iskontosu): Bankanın, bir senedi vadesinden önce ödeyerek, verilen paradan asıl ödeme gününe kadar işleyecek faiz karşılığı yaptığı indirim.
 • Banka iştirakleri: Bankaların nakit kaynaklarının bir bölümünü orta vadeli devrelerde likidite durumunu zayıflatmayacak oranda doğrudan sınai ve ticari işletmeler yatırmaları.
 • Banka kartı: Sahibine banka kartının ait olduğu sistemin örgütüne giren herhangi bir şube, ajans ya da muhabirinden hesabını kolayca çekebilme olanağı veren, banka dışı işlemlerde ödeme kolaylığı sağlayarak, yapacağı tüm ödemelerde verilen çeklere bir garanti oluşturan belge.
 • Banka kredisi: Bankaların, belirli süreler için ücret karşılığında ticari ve sınai işlerde uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ticari güç ve ödeme koşullarını göz önüne alarak saptadıkları sınır içinde ve çeşitli biçimlerde verdikleri para ve kabul ettikleri kefaletler.
 • Banka mevduatı: Bankaya yatırılmış olan para.
 • Banka sistemi: Bankaların kuruluş ve işlemlerinin genel durumu ya da her ülkenin özel bankacılık yöntemi.
( 0 soru/yorum )