Davul nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Davula dayanmış davul tokmağı
Davul
Büyük ve enlice bir kasnağın iki tarafına deri geçirilerek yapılan ve bir yanı tokmak, diğer yanı da çubukla vurularak çalınan bir çalgı türü: Bütün alanlar, sokaklar, gece gündüz, davul zurna sesleri, hurralar, naralarla kalkıp iniyordu. (İlgili cümle kaynağı: N. Cumalı)


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "davul" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Davul (falanın) boynunda, tokmak (filanın) elinde: (deyiminin anlamı) İş yapıyor gözüken ve sorumluluğu yüklenen bir kişiye rağmen, ona bu işi yaptıranın bir başka kişi olduğunu ve kendisini ortaya atmadığını anlatır.
 • Davul çalmak: Bir şeyi herkesin haber alabileceği bir biçimde ortalığa bildirmek, yaymak.
 • Davul çalsan işitmez:
  1. Çok sağır.
  2. Uykusu çok ağır, derin uykuda.
  3. Kendini verdiği işin dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez.
 • Davul gibi (davul):
  1. Çok şişmiş.
  2. Kulağı çok ağır işitir.
 • Davul dövmek: (Gerçek anlamıyla) Davul çalmak.
 • (Bir şey) Davula dönmek: Çok şişmek.
 • Davulu biz çaldık, parsayı başkası (el) topladı: İşin sıkıntısını biz çektik, yararını başkası gördü.
 • Davulun tokmağı elinde olmak: Bir işi idare etmek, yönetimi elinde tutmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "davul" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Davul dengi dengine diye çalar: (atasözünün anlamı) Birlikte yaşayacak ya da evlenecek kimselerin birbirine denk olması gerekir.
 • Davulun sesi uzaktan hoş gelir: Öyle durumlar vardır ki uzaktan bakan ona imrenir, oysa içinde yaşayan kimseyi rahatsız eder.
( 0 soru/yorum )