Bakı kulu nedir ne demektir? Anlamı


Bakı kulu, Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, vergi denetçisi. Bakı, bakmaktan gelir, bakı kulu, teftiş memuru demektir. Bakı teşkilatı Yavuz Sultan Selim zamanında vücuda getirtilmiştir. Vazifeleri bugünkü maliye müfettişlerinin aynıdır. Sözleri dinlenir mühim memurlardı. Teftiş raporlarının icabı derhal yapılırdı. Verdikleri tazminle başlayan cezaları hapis ve idama kadar varırdı. Başkanlarına "başbakı kulu" denirdi. (Kelime ile ilgili cümle: K. Kepeci)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.