Bakı kulu nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bakı kulu, Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, vergi denetçisi. Bakı, bakmaktan gelir, bakı kulu, teftiş memuru demektir. Bakı teşkilatı Yavuz Sultan Selim zamanında vücuda getirtilmiştir. Vazifeleri bugünkü maliye müfettişlerinin aynıdır. Sözleri dinlenir mühim memurlardı. Teftiş raporlarının icabı derhal yapılırdı. Verdikleri tazminle başlayan cezaları hapis ve idama kadar varırdı. Başkanlarına "baş bakı kulu" denirdi. (Kelime ile ilgili cümle: K. Kepeci)
( 0 soru/yorum )