Akım Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Elektrik fincanlarından atlayan elektrik akımı, yüksek voltaj veya gerilim
Elektrik akımı
  1. (fizik) Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik gibi bir enerjinin herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akıntı: Kapıları, pencereleri açtı, güçlü bir hava akımı odanın havasını bir anda değiştirdi.
  2. Sanatta, politikada, düşünce hayatında ortaya çıkan, üslup niteliği dışındaki yeni bir görüş, yöntem, tarz: Coşumculuk akımı, gerçekçilik akımı vb.


Akım ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Akım çekme: Elektrik akımını tüketme.
  • Akım çizgileri: (fizik) Bir akışkanın belli bir andaki akış biçimini göstermek için çizilen ve her birinin herhangi bir noktasındaki teğetinin, akışkanın o noktadaki hızıyla aynı doğrultuda olduğunu çizgiler.
  • Akım kesici: (fizik) Bir devreyi gerektiğinde açıp kapamaya yarayan araç ya da aygıt.
  • Akım yoğunluğu: (fizik) Elektrikli kaplama işleminde, birim anot yüzeyinden geçen elektrik akınının, amper türünden niceliği.
( 0 soru/yorum )