Akreditif nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Akreditifin işleyişini gösteren bir şema çizimi
Akreditif işleyiş şeması
Akreditif ithalatçının (alıcının) talebi üzerine, ithalatçının çalıştığı bir banka tarafından ihracatçıya (satıcıya) verilen, belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla sattığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhüttür. Satıcının yerine getirmesi gereken belirli şartlar genellikle satıcı tarafından malların sevk edildiğini gösteren belgelerin bankaya sunulmasıdır (vesaik ibrazı).

Akreditif ithalatçının bankası tarafından açılır. Akreditif koşulları küşat mektubu adı verilen bir belge ile ihracatçının bankasına bildirilir. İhracatçı sevkiyatı yapıp, akreditifte belirtilen koşulları yerine getirerek, vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil eder.

kaynak
( 0 soru/yorum )