Akraba nedir ne demektir? Akraba ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir soy ağacı üzerinde gösterilen akrabalık bağları
Akrabalık
Akraba, kan bağıyla birbirlerine bağlı olan kimseler, hısımlar, hısım demektir.


  • Akraba evliliği: Türlü evlilik bağlarıyla akraba olan kimselerin, özellikle yeğenlerin yaptığı evlilik.
  • Akraba olmak: Bir evlenme nedeniyle karşılıklı akraba durumuna gelmek.


Akraba ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "akraba" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez (Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini): (atasözünün anlamı) İnsana zarar çoğu kez akrabadan gelir.
  • Akrabayla ye iç, alışveriş etme: Alışveriş, kimi durumlarda akrabalar arasındaki iyi ilişkileri bozabilir.
  • Yakın dost uzak akrabadan iyidir (Hayırlı komşu hayırsız hısımdan yeğdir): İlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiç bir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.
( 0 soru/yorum )