Balotaj nedir? Balotaj kurulu ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Balotaj, bir seçimde, seçilmek için gerekli oyu, ilk turda adaylardan hiçbirinin alamaması, dolayısıyla, seçimin sonuçsuz kalması ve yapılmamış sayılması durumu. Balotajlı ilk turda yeterli oyu toplayamamış aday için kullanılır.
  2. Bu nedenle yapılan ikinci seçim, seçimin yenilenmesi: Hiçbir aday ya da parti ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa "balotaj" adı verilen ikinci bir seçim yapılır. (Z. Yıldız)


  • Balotaj kurulu: Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kuruldur ve dokuz asıl, dokuz yedek üyeden oluşur. Balotaj kurulu, derneklerde üyelik isteklerini incelemek ve bu konuda karar almakla görevli kurul. Balotaj, bu konuda yapılan işleme denir.
( 0 soru/yorum )