Aksak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Aksayan, hafifçe topallayan.
  2. (mecazi) İyi gitmeyen, bozuk, iyi işlemeyen, geride kalan.
  3. Türk müziğinde kullanılan kıvrak bir usul.
  4. (edebiyat) Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.


İlgili atasözü birleşik fiil ve kelimeler


  • Aksak (seksek) dövüşü: (spor) İki kişinin, tek ayak üstünde ve kollar göğüste kavuşturulmuş durumda birbirlerini iterek ya da iter gibi yapıp dengelerini bozarak havadaki ayaklarını yere basmaya zorlamasına dayanan jimnastik.
  • Aksak gitmek: Aksamak, iyi gitmemek, iyi işlememek.
  • Aksak gönye: Açı çizmeye yarayan açılır kapanır gönyeli cetvel.
  • Aksak rekabet: (iktisat) Çeşitli üreticiler arasındaki müşteri kapma savaşımının belli oranlarda ve çeşitli nedenlerle zayıflayarak, üreticilerin piyasada oluşan fiyatı bir ölçüde etkileyebildikleri yarışma durumu, eksik rekabet.
  • Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz: (atasözünün anlamı) Eksik araçlarla temiz ve büyük iş yapılmaz.
( 0 soru/yorum )