Manyeto nedir? Manyeto nasıl çalışır ne işe yarar?

Manyeto Genel olarak mekanik enerjiyi yani hareket enerjisini mıknatıslar yardımıyla yüksek voltajlı elektrik enerjisine çeviren aygıt.
5 Yorum

Manyetit nedir ne demektir? Manyetit taşı ve kristali

Manyetit taşı (mıknatıs taşı) Manyetit, magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlarda bulunan mıknatıs özelliği olan çok yaygın bir demir ...

Manyetik nedir? Manyetik alan ne demektir? Anlamı

Bir mıknatısın manyetik alanı Bir mıknatısı veya bir mıknatıstan etkilenen demir gibi bir maddeyi etkileyebilen şey. Mıknatısla ya d...

Manifaktür nedir ne demektir? Anlamı

Manifaktür (İngilizce, elle yapılmış) sanayi devriminin hemen öncesinde ve ilk aşamalarında, çok sayıda işçiyi bir araya toplayan, mekanik ...

Manto nedir ne demektir? Anlamı

Manto Diğer elbiselerin üzerine giyilen, ceketten uzun, çeşitli biçimde, kadın paltosu. Dünya'nın litosferi (yer kabuğu) ile çek...

Mantık nedir demektir? Anlamı

Mantık Doğru düşünme ve akıl yürütme. Doğru düşünme yolu ve yöntemi. Mantık düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimidir. Düşünsel ...

Mantı nedir ne demektir? Anlamı

Mantı Açılmış ve kare kare kesilmiş hamur içine, kıyma konulup ufacık bohçalar biçiminde dürüldükten sonra haşlanarak pişirilen, üzer...

Mantar nedir ne demektir? Anlamı

Mantar (botanik) Mantarlar sınıfından, içinde zehirlileri de olmak üzere 100.000 kadar türü bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üst...

Manşon nedir ne işe yarar? Anlamı

Manşon Ek (birleştirme) bileziği. Manşonlar iki boruyu birleştirmekte kullanılan, içi dişli tesisat malzemelerdir. Plastik, galvanizl...

Manşet nedir ne demektir? Anlamı

Gömlek manşeti Bir haber üzerine dikkati çekmek için gazetelerin ilk sayfalarına iri harflerle konulan başlık. Gazetenin ilk sayfada ...

Mansiyon nedir ne demektir? Anlamı

Mansiyon Ödülü Herhangi bir yarışmada, konulan ödüle yeterli görülmediği halde anılmaya, hatırlanmaya değer bulunan bir kişiye ya da y...

Manolya nedir? Manolya Çiçeği

Manolya Manolya (botanik) manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı ve bunun çok iri, beyaz ya d...

Manivela nedir ne demektir? Anlamı

1. Manivela (kaldıraç) Kaldıraç. Genellikle ağır bir cismi yerinden kımıldatmak veya bir miktar kaldırmak için kullanılır.

Manipüle nedir? Manipüle etmek ne demektir? Manipülasyon Anlamı

Manipülasyon Yönlendirme. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme. (ekonomi) Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararl...

Maniple nedir ne demektir? Anlamı

Telgraf işaretlerini göndermek için, bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. Maniple yapmak: Manipleyi Mor...

Manika nedir ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Gemilerin ambarlarında ve makine dairelerinde biriken pis havayı temizlemeye ve temiz hava vermeye yarar bez ya da sac baca. ...

Manifolt nedir ne işe yarar? Manifold ne demektir? Anlamı

Manifolt (egzoz manifoldu) Tek bir boruya birleşen birden çok boruya verilen ad. Manifolt terimi daha çok motorlu araçlarda, tek bir ...
3 Yorum

Manifesto nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir topluluğun ya da partinin temel ilkelerini içeren açıklama. (denizcilik) Bir gemiye yüklenen ticaret mallarının, boşaltma li...

Manifatura nedir? Manifaturacı ne demektir? Anlamı

Manifatura Fabrika işi her türlü kumaş, bez ve dokumaya verilen genel ad. Nikah, evlenme cüzdanı gibi işlemler yapıldıktan sonra, bir ...
1 Yorum

Manidar nedir ne demektir? Anlamı

Anlamlı, manalı. Ben aşkın bu denli manidar olduğunu, bu denli yüce, bu denli ilahi olduğunu senden öğrendim. Sen aşkı anlatmadan evvel bed...

Mania nedir? Manialı ne demektir? Anlamları

Mani olan şey, engel. Lakin ayaklarımıza dolaşan otlar, çalılar, birkaç parçaya bölünmüş mezar taşları, çukurlar, tümsekler, iki üç adımda b...

Mani nedir ne demektir? Mani Örnekleri

(edebiyat) Türk halk şiirinde, genellikle 4 dizeden kurulu, hecenin 7'li kalıbıyla söylenen ve daha çok aşk ayrılık gibi konuları işle...

Mangal nedir ne demektir? Anlamı

Mangal İçinde alevli yanışı giderilmiş odun kömürü yakılarak üzerinde ızgara yapılan çelik saçtan üretilmiş üstü açık kap. Mangal ...

Manga nedir ne demektir? Anlamı

(askeri terim) On bir kişilik asker birliği. Manga, iki timden oluşan askeri birliktir. Çavuş dahil toplam 9 kişidir. Ancak bazı Jandarma ...

Manevra nedir ne demektir? Anlamı

Genel olarak istenilen amaca ulaşmak için başvurulan çarelerin tümü. Bir aracın ileri veya geri giderken sağa veya sola dönerek yön değişt...

Maneviyat nedir ne demektir? Anlamı

Maddi olmayan, duygu yollu manevi şeyler. İslam, Yüce Allah'ın kurmuş olduğu manevi eğitim mertebeleri içerisinde yüksek derecelerin ad...

Manevi nedir ne demektir? Anlamı

Manevi, gözle görülüp elle tutulamayan, duygularla sezilebilen, ruhani, uhrevi, tinsel. Maddi karşıtı. Akıl, kalp ve ruhun madeninde, beynin...

Manen nedir ne demektir? Anlamı

Kişinin iç dünyası yönünden, iç varlık bakımından, duyguca, gönülce, yürekçe, ruhça. Eğer bir kimse inançlarında ve bilgisinde güçlüyse, ma...

Manej nedir ne demektir? Anlamı

At eğitimi. Bu eğitimin yapıldığı yer, at parkuru. Bir an boş kalır kalmaz, eskisi gibi okumaya dalacak yerde kalkıyor, maneje gidiyor ve ...

Mandolin nedir? Kısaca türleri ve özellikleri

Düz sırtlı mandolin Mandolin lut ailesinden ikişer ikişer aynı değerde dört çift telli (toplam 8 telli), ses düzeni kemanınkine eşit o...

Mandıra nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mandıra Mandıra, inek, koyun, keçi gibi hayvanların barındırıldığı ve bu hayvanlardan elde edilen sütün işlenerek yoğurt, peynir gibi ...

Mandal nedir ne demektir? Anlamı

Mandal Kurutulmak üzere ipe asılan çamaşırı ipe tutturmak için kullanılan tahta ya da plastikten yapılmış yaylı kıskaç. Ut, keman gi...