Manifaktür nedir ne demektir? Anlamı

Manifaktür (İngilizce, elle yapılmış) sanayi devriminin hemen öncesinde ve ilk aşamalarında, çok sayıda işçiyi bir araya toplayan, mekanik ...

Manto nedir ne demektir? Anlamı

Manto Diğer elbiselerin üzerine giyilen, ceketten uzun, çeşitli biçimde, kadın paltosu. Dünya'nın litosferi (yer kabuğu) ile çek...
1 soru/yorum

Mantık nedir demektir? Anlamı

Mantık Doğru düşünme ve akıl yürütme. Doğru düşünme yolu ve yöntemi: Mantık düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimidir. Düşünsel ...

Mantı nedir ne demektir? Anlamı

Mantı Açılmış ve kare kare kesilmiş hamur içine, kıyma konulup ufacık bohçalar biçiminde dürüldükten sonra haşlanarak pişirilen, üzer...

Mantar nedir ne demektir? Anlamı

Mantar (botanik) Mantarlar sınıfından, içinde zehirlileri de olmak üzere 100.000 kadar türü bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üst...

Manşon nedir ne işe yarar? Anlamı

Kürk manşon Kadınların, kışın sokakta ısıtmak için ellerini içine sakladıkları yanlardan iki ağzı olan bir tür silindirik kürk torba: Hele ...

Manşet nedir ne demektir? Anlamı

Gömlek manşeti Bir haber üzerine dikkati çekmek için gazetelerin ilk sayfalarına iri harflerle konulan başlık: Gazetenin ilk sayfada ...

Mansiyon nedir ne demektir? Anlamı

Mansiyon Ödülü Herhangi bir yarışmada, konulan ödüle yeterli görülmediği halde anılmaya, hatırlanmaya değer bulunan bir kişiye ya da y...

Manolya nedir? Manolya Çiçeği

Manolya Manolya (botanik) manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı ve bunun çok iri, beyaz ya d...

Maniple nedir ne demektir? Anlamı

Telgraf işaretlerini göndermek için, bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. Maniple yapmak: Manipleyi Mor...

Manika nedir ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Gemilerin ambarlarında ve makine dairelerinde biriken pis havayı temizlemeye ve temiz hava vermeye yarar bez ya da sac baca. ...

Manifesto nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir topluluğun ya da partinin temel ilkelerini içeren açıklama. (denizcilik) Bir gemiye yüklenen ticaret mallarının, boşaltma li...

Manidar nedir ne demektir? Anlamı

Anlamlı, manalı: Ben aşkın bu denli manidar olduğunu, bu denli yüce, bu denli ilahi olduğunu senden öğrendim. Sen aşkı anlatmadan evvel bed...

Mangal nedir ne demektir? Anlamı

Mangal İçinde alevli yanışı giderilmiş odun kömürü yakılarak üzerinde ızgara yapılan çelik saçtan üretilmiş üstü açık kap. Mangal ...

Manga nedir ne demektir? Anlamı

(askeri terim) On bir kişilik asker birliği. Manga, iki timden oluşan askeri birliktir. Çavuş dahil toplam 9 kişidir. Ancak bazı Jandarma ...

Manevra nedir ne demektir? Anlamı

Genel olarak istenilen amaca ulaşmak için başvurulan çarelerin tümü. Bir aracın ileri veya geri giderken sağa veya sola dönerek yön değişt...

Maneviyat nedir ne demektir? Anlamı

Maddi olmayan, ruh ve mana ile ilgili olan, duygu yollu manevi şeyler: İslam, Yüce Allah'ın kurmuş olduğu manevi eğitim mertebeleri içe...

Manevi nedir ne demektir? Anlamı

Manevi, gözle görülüp elle tutulamayan, duygularla sezilebilen, ruhani, uhrevi, tinsel (maddi karşıtı): Akıl, kalp ve ruhun madeninde, beyni...

Manen nedir ne demektir? Anlamı

Kişinin iç dünyası yönünden, iç varlık bakımından, duyguca, gönülce, yürekçe, ruhça: Eğer bir kimse inançlarında ve bilgisinde güçlüyse, ma...

Manej nedir ne demektir? Anlamı

At eğitimi. Bu eğitimin yapıldığı yer, at parkuru: Bir an boş kalır kalmaz, eskisi gibi okumaya dalacak yerde kalkıyor, maneje gidiyor ve ...

Mandal nedir ne demektir? Anlamı

Mandal Kurutulmak üzere ipe asılan çamaşırı ipe tutturmak için kullanılan tahta ya da plastikten yapılmış yaylı kıskaç. Ut, keman gi...