Manifesto nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir topluluğun ya da partinin temel ilkelerini içeren açıklama.
  2. (denizcilik) Bir gemiye yüklenen ticaret mallarının, boşaltma limanlarındaki gümrük idarelerine verilmek üzere kaptan tarafından hazırlanmış listesi.
  3. Bildiri.
  4. (politika) a. Toplumsal bir hareket veya siyasal partinin, siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. b. Kitlesel gösteri. c. Rakiplere meydan okuyarak açıkça ilan edilen bildiri.
  5. Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir. kaynak
  6. Manifesto yabancı ülkelerden eşya getiren veya yabancı ülkelere eşya götüren kara, hava, deniz ve demiryolu taşıtlarının sürücüsü, pilotu, kaptanı, acentesi veya sahipleri tarafından taşınan yük hakkında gümrüğe yazılı olarak yapılan beyandır. kaynak
( 0 soru/yorum )