Mantık nedir demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Siyah bir insan kafası silueti içindeki baş parmakla yapılan beğeni ve onay işareti
Mantık
 1. Doğru düşünme ve akıl yürütme.
 2. Doğru düşünme yolu ve yöntemi: Mantık düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimidir.
 3. Düşünsel etkinlik, ussal etkinlik.
 4. Doğruyu ortaya koymak için güvenilir düşünsel işlem biçimleri belirlemeye dayanan usa vurmalar bilimi.
 5. Gereklik, amaç ya da yargıyla iş, araç ya da kanıt arasında tutarlık: Zaten babamda mantık olsa uğraşıp duracağına satıp yenisini alırdı. (örnek cümle)


 • Mantığa aykırı: Mantık kurallarına uymayan.
 • Mantığa vurmak: Bir işin ya da davranışın akla uygunluğunu, olurunu tartmak.
 • Mantıklı:
  1. Mantığın kurallarına uygun olan, mantıksal: Mantıklı söz.
  2. Doğru, mantıktan ayrılmaz: Mantıklı bir insan.
( 0 soru/yorum )