Mantık nedir demektir? Anlamı


Mantık
  1. Doğru düşünme ve akıl yürütme.
  2. Doğru düşünme yolu ve yöntemi.
    Mantık düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimidir.
  3. Düşünsel etkinlik, ussal etkinlik.
  4. Doğruyu ortaya koymak için güvenilir düşünsel işlem biçimleri belirlemeye dayanan usa vurmalar bilimi.
  5. Gereklik, amaç yada yargıyla iş, araç yada kanıt arasında tutarlık. Zaten babamda mantık olsa uğraşıp duracağına satıp yenisini alırdı.

  • Mantığa aykırı: Mantık kurallarına uymayan.
  • Mantığa vurmak: Bir işin yada davranışın akla uygunluğunu, olurunu tartmak.
  • Mantıklı: 1. Mantığın kurallarına uygun olan, mantıksal. Mantıklı söz. 2. Doğru, mantıktan ayrılmaz. Mantıklı bir insan.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.