Manyetit nedir ne demektir? Manyetit taşı ve kristali

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İrili ufaklı manyetit taşları ve manyetit taşlarına yapışmış demir tozları ve zımba telleri
Manyetit taşı (mıknatıs taşı)
Manyetit, magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlarda bulunan mıknatıs özelliği olan çok yaygın bir demir oksit mineralidir. Formülü Fe3O4'dür.

Doğada bulunan en kuvvetli manyetik mineral olan manyetit aynı zamanda demir içeriği de en yüksek olan mineraldir. Mohs sertliği 5 ile 6,5 arasında değişir. Genellikle izometrik kristaller şeklinde bulunur. Mıknatıs özelliğini 580 °C de kaybeder ve hidroklorik asit içerisinde yavaşça erir.

Bir kayaç üzerindeki manyetit kristalleri
Manyetit kristali
Manyetit kristalleri, bazı bakterilerde (Magnetospirillum magnetotacticum gibi), arılarda, termitlerde, bazı kuşlarda (güvercinler dahil) hatta insanlarda da bulunmuştur. Bu kristallerin, manyetik alanın hissedilmesini sağlayıp yön bulmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Manyetit yüzde 72 demir içeriğiyle önemli bir demir cevheridir. Mıknatıs taşı MÖ 300'de Çin de ilk pusulanın yapımında kullanılmıştır. Bir magmatik kayacın kristalleşmesi sırasında oluşan manyetit kristalleri dünyanın o dönemindeki manyetik alanından etkilenirler ve içlerinde dünyanın geçmişteki manyetik alanı ve yönü hakkında da ipuçları barındırırlar.
( 0 soru/yorum )