Manipüle nedir? Manipüle etmek ne demektir? Manipülasyon Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Parmak uçlarına bağlı ipliklerin ucundaki manipülasyon sözcüğü harfleri kukla gibi oynatılıyor
Manipülasyon
 1. Yönlendirme.
 2. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.
 3. (ekonomi) Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi.

 • Psikolojik manipülasyon: İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler.
 • Finansal manipülasyon:
  1. İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlardır.
  2. Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak engellenmesidir.
  3. Manipülasyonla spekülasyon genelde birbirine karıştırılan kavramlardır. SPK mevzuatına göre manipülasyon yapmak suçtur. Fakat spekülasyon yapmak serbesttir. kaynak
( 0 soru/yorum )