Manevra nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Genel olarak istenilen amaca ulaşmak için başvurulan çarelerin tümü.
  2. Bir aracın ileri veya geri giderken sağa veya sola dönerek yön değiştirmesi.
  3. Bir makinenin, bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi.
  4. Askeri birliklerin yaptıkları her türlü savaş denemeleri, tatbikat.
  5. Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket.
  6. Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hatta geçmesi.
( 0 soru/yorum )