Fırtına nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Fırtına Sert rüzgar. Fırtına öncesinin durgunluğu. Sert rüzgarın etkisiyle denizde yada kum çöllerinde oluşan dalgalanma. Kum fırtınas...

Fi nedir? Fi tarihi ne demektir? Anlamı

Yunanca fi harfi "Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte" anlamında söylenen fi tarihinde deyiminde geçer. İstanbul'a ...

Fıtrat nedir? Fıtri ne demektir? Anlamları

Fıtrat yaradılış demektir. Fıtri de yaradılışa ilişkin, yaradılıştan, doğuştan gelme (özellikler). Kirlenmeyen fıtrat, fıtri olan İslam'...

Fırka nedir ne demektir? Anlamı

İnsan topluluğu, bölük, cemaat, taife. "Size üç şeyi emreder ve üç şeyden de menederim: Size Allah'a itaat etmenizi ve O'na hi...

Fırın nedir ne demektir? Anlamı

Alevli fırın Dört bir yanından ısı alarak yada bir köşesinde yakılan ateşin sıcaklığıyla çeşitli pişirme işlerinde yada teknikte ısıl i...

Fırıldak nedir ne demektir? Anlamı

Fırıldak Kanatları rüzgarla dönen, tekerlek biçiminde çocuk oyuncağı. Ocak yada sobanın tütmemesi için baca borusunun tepesine takılan...

Fırdöndü nedir ne demektir? Anlamı

Fırdöndü Biri döndüğünde diğeri sabit kalabilecek şekilde serbest bir eksenle bağlanmış çift halkalı teknik düzen. Topaç gibi çevriler...

Fırçalamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi fırça sürerek temizlemek yada parlatmak. Günde en az 1 kere dişleri fırçalamak gereklidir. (derleme cümle) (Avcılıkta) Sık yada b...

Fırça nedir ne demektir? Anlamı

Fırça Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte yada bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan bir arada bağlanmış kıl yada kıla benzer başka t...

Fındık nedir ne demektir? Anlamı

Fındık (botanik) Fındıkgillerden, kuzey yarıkürenin ılık yerlerinde ve Türkiye'nin en çok Karadeniz Bölgesinde yetişen, 17 kadar t...

Fıldır fıldır ne demektir? Anlamı

Gözler için çabuk çabuk ve durmaksızın sağa sola dönerek. Gözleri fıldır fıldır, muziplikle doluydu yine... (P. K. Karakuş) Fıldır fıldır...

Fıkra nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Gazete ve dergilerin değişik sayfalarında, belirli özel başlıklar altında güncel bir konuyu belirli bakış açılarından irdeleyip...

Fıkır fıkır nedir ne demektir? Anlamı

Suyun yada başka bir sıvının kaynayışını anlatır. Su fıkır fıkır kaynıyor demlesene çayı. Cilveli, oynak. İlgili deyimler ve anlamları...

Fıçı nedir? Fıçı gibi ne demektir? Anlamı

Fıçı Ensiz tahtaların çemberle tutturulmasıyla yapılan şişkin karınlı, altı ve üstü düz kap. Bu biçimde, metal, karton, plastik vb. he...

Fezleke nedir ne demektir? Anlamı

Fezleke Örneği Özet, özetleme, birtakım yazılı kağıtlardan çıkarılan sonuç. Bir kararın kısaca yazılması. (hukuk) İnceleme kağıtları...

Feveran nedir? Feveran etmek ne demektir? Anlamı

Fışkırma, kaynama, coşma. Ruhumun feveran ettiği, yüreğimin yanıp tutuştuğu, kalbimin çatlarcasına vurduğu, hayallerimin dizginlenmez bir i...

Fetret nedir? Fetret devri ne demektir? Anlamı

İki olay arasındaki sıkıntılı süreç, bunalımlı, karışık ara dönem.  Fetret, hükümet boşluğunda devlet otoritesinin yeniden kurulmasına ka...

Fetihname nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlılarda, bir yerin alındığını bildirmek yada muştulamak için, padişahın yabancı ülke hükümdarlarına ve şehzadelere, valilere ...

Fetih nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul'un fethi 1453 Fetih bir kenti, bölgeyi yada ülkeyi, savaşla alma (bu sözcük daha çok Müslüman egemenliğinin genişletilmesi ...

Fethetmek nedir ne demektir? Anlamı

Fetih yapmak, bir kenti, bölgeyi yada ülkeyi zor kullanarak egemenlik altına almak yada düşman elinden savaşla almak. (mecazi) İyi davran...

Fesuphanallah ne demektir? Anlamı

Fesuphanallah, olumlu veya olumsuz şaşkınlığı ifade eden bir ünlem olarak kullanılır. Alemin keyfi yerinde yine maşallah  Bize de bir gün...

Fesleğen nedir ne demektir?

Fesleğen Ballıbabagillerden, anayurdu Güney Asya olan, yaprakları güzel kokan ve saksılarda yetiştirilen kısa boylu, beyaz çiçekli bir s...

Fes nedir ne demektir? Anlamı

Fes Koyu kırmızı vişne çürüğü renginde, kalın çuhadan yapılmış, tepesinden püskülü sarkan, silindir biçiminde başlık. Fes, Osmanlı İmpar...