Fırtına nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Fırtına Sert rüzgar. Fırtına öncesinin durgunluğu. Sert rüzgarın etkisiyle denizde ya da kum çöllerinde oluşan dalgalanma. Kum fırtı...

Fi nedir? Fi tarihi ne demektir? Anlamı

Yunanca fi harfi "Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte" anlamında söylenen fi tarihinde deyiminde geçer. İstanbul'...

Fıtrat nedir? Fıtri ne demektir? Anlamları

Fıtrat yaradılış, fıtri ise yaradılışa ilişkin, yaradılıştan, doğuştan gelme (özellikler) demektir. Varlıkların yapısını oluşturan, geliştir...

Fırka nedir ne demektir? Anlamı

İnsan topluluğu, bölük, cemaat, taife. "Size üç şeyi emreder ve üç şeyden de menederim: Size Allah'a itaat etmenizi ve O'na hi...

Fırın nedir ne demektir? Anlamı

Alevli fırın Dört bir yanından ısı alarak ya da bir köşesinde yakılan ateşin sıcaklığıyla çeşitli pişirme işlerinde ya da teknikte ıs...

Fırıldak nedir ne demektir? Anlamı

Fırıldak Kanatları rüzgarla dönen, tekerlek biçiminde çocuk oyuncağı. Ocak ya da sobanın tütmemesi için baca borusunun tepesine takı...

Fırdöndü nedir ne demektir? Anlamı

Fırdöndü Biri döndüğünde diğeri sabit kalabilecek şekilde serbest bir eksenle bağlanmış çift halkalı teknik düzen. Topaç gibi çevril...

Fırçalamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi fırça sürerek temizlemek ya da parlatmak. Günde en az 1 kere dişleri fırçalamak gereklidir. (derleme cümle) (Avcılıkta) Sık ya da...

Fırça nedir ne demektir? Anlamı

Fırça Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte ya da bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan bir arada bağlanmış kıl ya da kıla benzer baş...

Fındık nedir ne demektir? Anlamı

Fındık (botanik) Fındıkgillerden, kuzey yarıkürenin ılık yerlerinde ve Türkiye'nin en çok Karadeniz Bölgesinde yetişen, 17 kadar...

Fıldır fıldır ne demektir? Anlamı

Gözler için çabuk çabuk ve durmaksızın sağa sola dönerek. Gözleri fıldır fıldır, muziplikle doluydu yine... (P. K. Karakuş) Fıldır fıldır...

Fıkra nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Gazete ve dergilerin değişik sayfalarında, belirli özel başlıklar altında güncel bir konuyu belirli bakış açılarından irdeleyip...

Fıkır fıkır nedir ne demektir? Anlamı

Suyun ya da başka bir sıvının kaynayışını anlatır. Su fıkır fıkır kaynıyor demlesene çayı. Cilveli, oynak. İlgili deyimler ve anlamla...

Fıçı nedir? Fıçı gibi ne demektir? Anlamı

Fıçı Ensiz tahtaların metal çemberle tutturulmasıyla yapılan şişkin karınlı, altı ve üstü düz kap. Bu biçimde, metal, karton, plasti...

Fezleke nedir ne demektir? Anlamı

Fezleke Özet, özetleme, birtakım yazılı kağıtlardan çıkarılan sonuç. Bir kararın kısaca yazılması. (hukuk) İnceleme kağıtları, tah...

Feveran nedir? Feveran etmek ne demektir? Anlamı

Fışkırma, kaynama, coşma. Ruhumun feveran ettiği, yüreğimin yanıp tutuştuğu, kalbimin çatlarcasına vurduğu, hayallerimin dizginlenmez bir i...

Fetret nedir? Fetret devri ne demektir? Anlamı

İki olay arasındaki sıkıntılı süreç, bunalımlı, karışık ara dönem. Fetret, hükümet boşluğunda devlet otoritesinin yeniden kurulmasına kada...

Fetihname nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlılarda, bir yerin alındığını bildirmek ya da muştulamak için, padişahın yabancı ülke hükümdarlarına ve şehzadelere, valilere...

Fetih nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İstanbul'un fethi 1453 Fetih bir kenti, bir bölgeyi genellikle de bir ülkeyi, savaşla alma demektir. Ayrıca "fetih" sözc...

Fethetmek nedir ne demektir? Anlamı

Fetih yapmak, bir kenti, bölgeyi ya da ülkeyi zor kullanarak egemenlik altına almak ya da düşman elinden savaşla almak. (mecazi) İyi davr...

Fesuphanallah ne demektir? Anlamı

Fesuphanallah, olumlu veya olumsuz şaşkınlığı ifade eden bir ünlem olarak kullanılır. Alemin keyfi yerinde yine maşallah Bize de bir gün ...

Fesleğen nedir? Fesleğen Bitkisi

Fesleğen Fesleğen, ballıbabagillerden, anayurdu Güney Asya olan, güzel kokulu aromatik yaprakları için yetiştirilen kısa boylu, beyaz ...

Fes nedir ne demektir? Anlamı

Fes Koyu kırmızı vişne çürüğü renginde, kalın çuhadan yapılmış, tepesinden püskülü sarkan, silindir biçiminde başlık. Fes, Osmanlı İmp...