Fırdöndü nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Metal bir fırdöndünün yakından görünüşü
Fırdöndü
  1. Biri döndüğünde diğeri sabit kalabilecek şekilde serbest bir eksenle bağlanmış çift halkalı teknik düzen.
  2. Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı yüzlü bir çeşit kumar aracı.
  3. (mecazi) belirli bir görüşü ya da düşüncesi olmayan, günü gününe, saati saatine uymayan, yeltek.
( 0 soru/yorum )