Fetihname nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Osmanlılarda, bir yerin alındığını bildirmek ya da muştulamak için, padişahın yabancı ülke hükümdarlarına ve şehzadelere, valilere vb. gönderdiği mektup.
  2. (edebiyat) Bir kentin ya da kalenin alınışını anlatan koşuk ya da düz yazı.
( 0 soru/yorum )