Fıkra nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (edebiyat) Gazete ve dergilerin değişik sayfalarında, belirli özel başlıklar altında güncel bir konuyu belirli bakış açılarından irdeleyip yorumlayan kısa yazı türü.
  Fıkra yazarı.
 2. Herhangi bir düşünceyi örnek göstererek güçlendirmek, herhangi bir durumu açıklamak, bir kimseye yanıldığını örnekle anlatmak amacıyla söylenen kısa ve nükteli öykü.
 3. (edebiyat) Bir anlatı, söz ya da geniş bir olay içine sıkıştırılarak tarihsel bir kişiliği, garip bir olguyu, bir dönemi, akımı, toplumsal bir katmanı ya da bir karakteri kendine özgü yönleriyle gösteren, çokluk güldürücü bir sonu olan küçük öykü.
  Nasrettin Hoca fıkraları.
 4. Yasa maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrılan ufak bölümlerinden her biri.
  Bu hareket, şu maddenin şu fıkrasına göre suçtur.
 5. Paragraf.
  113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı...
 6. (anatomi) Omur.
( 0 soru/yorum )