İnsan ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İnsan ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "insan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İnsan (adam) eti yemek : Biri...

İnek nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İnek Genç dişi sığıra 2 - 3 yaşlarında ilk yavrusunu doğurduktan sonra verilen ad. (mecazi) Çok çalışan öğrenci. (argo) Kendini h...

İncir nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

İncir Dutgillerden, yaprakları geniş dilimli bir ağaç ve bunun armut biçiminde ve büyüklüğünde yumuşak, çekirdekleri darı biçiminde ol...

İnce ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "ince" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İnce eleyip (eğirip) sık dokumak : (deyiminin anlamı) Titizce iş görmek...

İnat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Direnme, ayak direme, vazgeçmeme, direnim. (halk dilinde) İnatçı. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme. İlgili kelimeler ...
3 Yorum

İman nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İman İman dinin ilke ve kurallarına tartışmasız ve kesin olarak inanma demektir, din inancı, kutsal inanç, inan. İman etmek : Allah...

İmam ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları nedir?

İmam Cemaate namaz kıldıran kimse. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı. Şii mezhepleri...

İlk nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Başlangıçta, birinci olarak yer alan, zaman, yer, sıra bakımından önde gelen, son karşıtı. İlk ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde...

İlişik nedir? İlişiğini kesmek ne demektir? Anlamı

Merbut, ait, münasebet olabilecek eş anlamları. İliştirilmiş, eklenmiş. Mektuba ilişik belge. İlişkin. Bu davaya ilişik bazı noktalar. İ...

Kahır nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Derin üzüntü ya da acı, keder. Haksız ya da hak edildiğinden çok yapılan ezici davranış. Kahır etmek (kahretmek) : Birini perişan et...

Hava ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "hava" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hava açmak (açılmak) : Bulutlar dağılmak. (Biri) Hava (havasını) almak ...

Kantar nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Eski el kantarı Üzerinde ağırlık yokken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak yerleştirilmiş bir ibrenin, ağırlık konulduğunda s...

Kapı ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kapı İlgili atasözleri ve anlamları İçinde "kapı" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Kapı arkası bile gurbet : ...
10 Yorum

Izbandut nedir ne demektir? Anlamı

Görünüşü ve davranışlarıyla çevresine korku veren iri yarı adam. (tarih) Osmanlılarda, Rum korsanlarına verilen ad. Izbandut gibi : ...
1 Yorum

Ismarlama ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Ismarlamak eylemi. Sipariş ile yaptırılan. Ismarlama pantolon. Baştan savma, içten olmayan, yapmacık. Ismarlama bir gülüş.

Hüsni nedir? Hüsnü ne demektir? Anlamları

İyi ve güzellikle ilgili demektir. İlgili kelimeler ve anlamları Hüsni makta : Gazelde, makta beytinin (son beytin) üstündeki beyte ver...

Hükmen ne demektir? Hükmen galip gelmek ve yenilmek anlamı

Hüküm yoluyla, hakem kararıyla demektir. Hükmen galip gelmek veya yenilmek : Bir karşılaşmada, hakemin, yönetmeliğin kendisine tanıdığı ...

Huylu ne demektir? Huylu huyundan vazgeçmez atasözünün anlamı

Huysuz (Şöyle ya da böyle) Huyu olan. Kötü huyu olan. İşkilli, tedirgin. Huylu huyundan vazgeçmez : (atasözünün anlamı) Bir h...

Huy nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Kişinin, yaradılışından gelen, aynı zamanda çevresinin her türlü koşullarından etkilenerek biçimlenen, davranış ve düşünce tarzını etkileye...

Hurra nedir ne demektir? Anlamı

Hurra, kimi Batı dillerinde "yaşa!" anlamında coşkunluk belirtmek, destek vermek için kullanılır. Dalgalar halinde geliyor, "...

Hoşçakal ne demektir? Anlamı

Bir yerden ayrılan bir kimsenin, ayrıldığı kimselere söylediği bir iyi dilek ve veda sözü. Benim de en çok hoşuma giden "hoşçakal...

Hoş nedir? Hoş geldiniz ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren, zevkli. Tadı hoş bir meyve. (bağ.) Bununla birlikte. Hoş siz böyle dediniz ama. (Başında...

Horoz nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Horoz (zooloji) Tavuk türünün erkeği. Ateşli silahlarda çakmak taşına ya da merminin kapsülüne çarparak ateşlemeyi, dolayısıyla mer...

Hoppala nedir ne demektir? Anlamı

Hoppala Küçük çocuklar atlama hareketleri yaparken onları kutlamak ve yüreklendirmek için söylenir. Atla bakayım... Hoppala! Şaşmayl...

Hor nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Değersiz, aşağı, önemsiz, bayağı demektir. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "hor" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları...

Hokka nedir? Hokka gibi ne demektir? Anlamı

Hokka ve divit ucu kalemi Maden, cam ya da topraktan yapılmış, içine özellikle mürekkep, boya, şeker gibi şeyler konulan, kutu biçimi...

Hoca nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Nasreddin Hoca Eskiden, medresede yetişip sarık saran, cüppe giyen din adamı. Müslümanlıkta din işleriyle uğraşan görevli kimse. Öğ...

Hallaç nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Hallaç, özel bir araçla pamuk ya da yün kabartan kimse, pamuk atıcısı, atımcı. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "hallaç" ...

İlim nedir? İlmini almak deyiminin anlamı ne demektir?

İlim, bilim demektir. İlim ve amel : Kuram ve uygulama, teori ve pratik.

İlik (kemikte) nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Sarı ve kırmızı ilikler Kemiklerin iç boşluklarını dolduran, büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan doku ve alyuvar üreten yağlı m...

İlgi ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "ilgi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İlgi beslemek : (deyiminin anlamı) Bir şeye karşı merak duymak. İlgi ç...
1 Yorum

İleri ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "İleri" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İleri gelenler : Bir yerde, bir topluluk içinde önemli yer tutan, sayıl...

Gürültü nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Gürültü Aralarında uyum bulunmayan birtakım kaba seslerin tümü, patırtı, şamata eş anlamı. (mecazi) Birçok kişinin karıştığı kavga,...

İkindi nedir ne demektir? İlgili deyim ve anlamları

Öğleyle akşam arasındaki zaman. İkindi divanı : (tarih) Tanzimat'tan önce padişah divanında sonuçlandırılamayan işlerin görüşülmesi ...

İki ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "iki" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: İki aslan bir posta sığmaz : (atasözünün anlamı) Bir ülkede iki baş ege...

İki ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

2 sayısı İçinde "iki" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İki ahbap çavuşlar : (şaka yollu) Her yerde birlikte görü...

İhya nedir? İhya olmak ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yeniden canlandırma, diriltme. (mecazi) Çok iyi bir duruma, mutluluğa kavuşturma. İçinde "İhya" kelimesi geçen deyimler ve ...

İhtiyat nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Sakınma, sakıntı, ölçülü davranma. Yedek. (ticaret) Derhal teslim edilebilecek malların ya da senetlerin tamamı. İhtiyat akçesi : Ye...

İğne ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

İğne İlgili deyimler ve anlamları İçinde "iğne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İğne atsan yere düşmez : Çok ...

İç ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "iç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İç açmak : Gönül açmak. İç ağrısı : Kin, düşmanlık. İç bağlamak : Yemiş ...

Hayvan ile ilgili atasözleri deyim ve anlamları ne demektir?

Hayvan sevgisi İçinde "hayvan" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Hayvan gibi : (deyiminin anlamı) Akıl...

Kalem ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağaç dalından kurşun kalemler İçinde "kalem" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kalem çalmak : Yazı yazmak. (Üstün...
4 Yorum

Kalp ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kalp İlgili deyimler ve anlamları İçinde "kalp" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kalp ağrısı : (deyiminin anla...
20 Yorum

Herkes ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "herkes" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Herkes gider Mersin'e biz gideriz ...

Hop nedir? Hop oturup hop kalkmak ne demektir? Anlamı

Birden ve hızla yerinden fırlayıp sıçramayı anlatır. Hop diye suya atlayıverdi. Yüreğim hop diye ağzıma geldi. İçinde "hop" keli...

Ense ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ense İçinde "ense" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ense yapmak : (argo) Hiçbir iş görmeyerek yiyip içip rahatın...

Harman nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Harman ve harman yeri Başaklı ekin saplarının, hayvanlara çiğnetilerek, üzerinden döven geçirilerek ya da makineyle, tanelerinin başa...

İpek nedir ne demektir? Anlamı

İpek kumaş İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve sonradan iplik durumuna getirilip kumaş dokunan çok ince, parlak lif. İpe...

Emir nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Buyruk, komut. Ferman eş anlamı. Araplarda ve daha başka Müslüman uluslarda "başkan" anlamında kullanılır. Arap boy beyi. Peyg...

Harbi nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Harbi Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan ucu fırçalı çubuk. Doğru, hilesiz, güvenilir, yiğitçe, temiz. Harbi adamdır. ...

Hanım nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Kız ve kadın adlarına eklenen saygı sözü, bayan. Karı, eş. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan. Hizmetinde bulunulan kadın. ...

Hangi ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "hangi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hangi (ne) akla hizmet ediyor ? (deyimi...

Hamam nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Hamam - Türk Hamamı Yıkanacak yer, yunak, ısı dam. (argo) Okul disiplin kurulu. Hamam kesesi : Hamamda kiri çıkarmak için vücu...

Ham ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "ham" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ham armut (ahlat) gibi boğaza durmak : (deyiminin anlamı) Sözüyle, davra...

Hindi nedir? Hindi gibi kabarmak ne demektir? Anlamı

Hindi (zooloji) Tavukgillerden, kümes hayvanlarının en büyüğü olan, alnı ve başı çıplak, ibiği dik duran, kuyruğu on sekiz telekli, ...

Hile nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan kurnazlık, düzen, dolap. Çıkar sağlamak amacıyla bir mala değersiz bir şey karıştırma. (hukuk) B...

Hikmet nedir? Hikmetinden sual olunmaz ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın insanlarca anlaşılamayan amacı. Bilgelik. Felsefe. Neden, gizli, bilinmeyen neden, gizli sebep. (eskiden) Fizik. ...

Hicri nedir? Hicri takvim ne demektir? Anlamı

Takvimin başlangıcı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in hicret ettiği yılı temel alan takvim. Hicrete ilişkin, hic...

Hidayet nedir? Hidayete ermek ne demektir? Anlamı

Bir kimseye Allah (c.c.)'ın ilham ettiği doğru yol, Hak yolu, Müslümanlık yolu. Doğru yolu gösterme, bir kimseyi Müslümanlığa çağırma....

Hicap nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Utanma, utanç, sıkılma demektir. İçinde "hicap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hicap duymak (etmek) : Utanmak, sıkı...

Her ile başlayan atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "her" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Her ağaç kökünden kurur (çürür) : Temel bozulursa o temele dayanan her ş...

Hız nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Çabukluk. Sürat eş anlamı. Hareketten doğan güç. (fizik) Bir cismin belli bir yönde aldığı yolun zamana oranı. Bir eksen çevresinde dö...

Her ne demektir? Her ile başlayan deyimler ve anlamları nedir?

Tekil adlara belirten olarak getirilip aynı kategoriden olanların tümünü teker teker belirtir. Her daim : Her zaman, daima. Her dem taze...

Hısım nedir? Hısım akraba ne demektir? Anlamları

Soyca ya da evlenme sonucu aralarında bağ oluşanlardan her biri. Önceden bir kan bağı olmayan ya da akrabalığı bulunmayan kimselerin, bir ...
1 Yorum

Hep nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Hiçbiri dışta tutulmamak, eksik olmamak üzere, bütün. Her zaman, sürekli olarak, daimi. Bir şey oluşturan parçaların bütünü anlamında, tü...

Hırgür nedir? Hırgür çıkarmak ne demektir? Anlamı

Geçimsizlik, kavga, gürültü, ağız kavgası. Kendi hırgürümüzden göz açamadığımız için komşularla meşgul olmaya vakit bulamazdık. Hırgür ç...

Hır nedir? Hır çıkarmak ne demektir? Anlamı

argo Kavga, dalaş. Ulan ne adamdın eskiden? Hır nerede sen orada. (derleme cümle) Göğüsten çıkan kısık ve boğuk ses. Hır çıkarmak : ...

Hınç nedir? Hıncını almak (çıkarmak) ne demektir? Anlamı

Öç almayı güden aşırı öfke. Gayz, kin eş anlamları. Herhalde Rabia'ya olan hıncı Tevfik'e karşı güttüğü kinden daha şiddetliydi. (İl...

Heves nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bir şeye duyulan istek, eğilim, şevk. Sevda. Gelip geçici istek. İçinde "heves" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: ...

Hekim nedir ne demektir? İlgili deyim atasözleri ve anlamları

Lokman Hekim İnsandaki hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için eğitim görüp bunu kendine meslek edinmiş ve bu konuda yetkili kimse. T...

Hesap ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Hesap İlgili deyimler ve anlamları İçinde "hesap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hesap çıkarmak : (deyiminin...

Güvey nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sorasında verilen ad. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre o kızın kocası, damat. O bizim g...

Güvenmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Güvenmek İçinde "güvenmek" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları: Güvendiği dağlara kar yağmak (Güvendiği dal e...
3 Yorum

Güven nedir? Güven ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir şeyden ya da birinden beklenilen niteliğe inanıp ona göre davranma. Kendine güveni yok. Emniyet. Bu kilide güven olmaz. Güven mek...

Güneş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Güneş İlgili deyimler ve anlamları İçinde "güneş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Güneş açmak : Önündeki bulu...
13 Yorum

Güneş nedir ne demektir? Anlamı

Güneş (gökbilimi) Adını verdiği ve merkezinde bulunduğu Güneş sistemindeki gezegenlere ışık ve ısı veren, onları yörüngesinde tutan ...

Günah ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Allah (c.c.)'un buyruklarına aykırı düşen ve suç sayılan iş ya da davranış. Herkesin vicdanını inciten iş, yazık. Sorumluluk, vebal. ...

Gün ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Gün İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gün" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Gün almak : Bir yerden, belli ...