Hanım nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kız ve kadın adlarına eklenen saygı sözü, bayan: Ayşe hanım. Leyla hanım.
  2. Karı, eş: Mustafa beyin hanımı.
  3. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: Hanım kadın. Hanım kız.
  4. Hizmetinde bulunulan kadın: Temizlikçi kadının hanımı.


  • Hanım parmağı: Uzun taneli bir üzüm çeşidi.
  • Hanım sultan: Osmanlılarda padişah kızlarının doğurduğu kız çocuk.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "hanım" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Hanım evladı: (deyim, argo) Nazlı büyütülmüş, aşırı terbiyeli davranışları çevresindekilerin dikkatini çeken çıtkırıldım kimse: Hangi oğlandı anımsamıyorum, biri Bora'ya takıldı: "Hanım evladı yoruldu, dinlenmek istiyor". (İlgili cümle kaynağı: P. Karayel)
  • Hanım hanımcık: Bir hanıma yakışır davranışları olan (kadın): Nilgün de hanım hanımcık, çıtı pıtı, iyi aile terbiyesi almış bir genç kızdı. (C. Uyar)


İlgili atasözü ve anlamı


İçinde "hanım" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Hanım kırarsa kaza, halayık (hizmetçi) kırarsa ceza: (atasözünün anlamı) İş buyuranların yaptıkları yanlışlıklar hoş görülür de, buyruk altındakilerin yanlışlıkları suç sayılır.
( 0 soru/yorum )