İki ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kırmızı renkli iki sayısı
2 sayısı
İçinde "iki" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İki ahbap çavuşlar: (şaka yollu) Her yerde birlikte görülüp çok sıkı fıkı olan iki arkadaş için söylenir.
 • İki analı kuzu: Anası babası tarafından el üstünde tutulan çocuk.
 • İki arada bir derede: Sıkışık durumlarda bile bir fırsat bularak.
 • İki arada bir derede kalmak: (deyiminin anlamı) Çok güç bir durumla karşı karşıya olmak.
 • İki ateş arasında kalmak: Karşıt iki gücün baskısı altında bulunarak ne yapacağını şaşırmak.
 • İki ayağını bir pabuca sokmak: Bir kimseyi, bir işi dar bir zamanda yapmaya zorlayıp sıkışık duruma sokmak.
 • İki ayaklı eşek: Düşüncesiz kimse.
 • İki başlı tutmak: (Bir işte) Bütün olasılıkları göz önüne alarak hareket etmek.
 • İki baştan olmak: Bir iş ancak iki tarafın iyi niyetiyle olabilmek: İyi geçim iki baştan olur.
 • İki büklüm: Eğilerek ya da yaşlılıktan iki kat olmuş.
 • İki büklüm olmak: Çok ihtiyarlamak: İki büklüm abdestini tazeliyordu.
 • İki cami arasında kalmış beynamaz: İki yoldan hangisini tutacağını, ne yapacağını şaşırmış.
 • İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek: İki yoldan hangisini tutacağını şaşırmak, neye karar vereceğini bilemez duruma düşmek.
 • İki çift laf (söz, lakırdı): Birkaç söz.
 • İki dinden avare: Hiç kimseye ya da inanca bağlı olmayan kimse.
 • İki dirhem bir çekirdek: Giyimi aşırı derecede özenli.
 • İki eli böğründe kalmak: Çaresiz kalıp ne yapacağını bilemez durumda olmak.
 • İki eli kanda olsa: Elindeki iş ne kadar önemli olursa olsun, hani durumda olsa da.
 • İki eli şakaklarında düşünmek: Derin derin düşünmek.
 • İki eli yakasında olmak: Kıyamette bile birinden sorulacak hesabı olmak.
 • İki elim yanıma gelecek: Nasılsa ölüp Allah (c.c.) katına çıkacağım için yalan söyleyemem anlamına kullanılır.
 • İki gözü iki çeşme: Aşırı derecede gözyaşı dökme.
 • İki gözüm: Okşayıcı bir sesleniş olarak kullanılan söz.
 • İki gözüm önüme aksın (kör olsun): "Kör olayım" anlamında, yalandan sakınma andı.
 • İki hırtı bir pırtı: Aşırı yoksul.
 • İki kat olmak:
  1. Eğilip bükülmek.
  2. Yaşlılık ya da hastalık gibi nedenlerle beli bükülmek.
 • İki kuyruklu: (argo) Kusurlu.
 • İki lakırdı etmek:
  1. (Birini) Sözle paylamak.
  2. (Aralarında) Kısaca sohbet etmek.
 • (Birini) İki paralık etmek: Değerini pek düşürmek, rezil etmek.
 • İki paralık olmak: Çok utanılacak bir duruma düşmek.
 • İki rahmetten biri: (Çok çeken ağır hastalar için) "İyileşsin" ya da "ölüp kurtulsun".
 • İki satır dertleşmek (konuşmak): Dostça sohbette bulunmak, biraz dertleşmek.
 • İki satır yazmak: Kısa bir mektup yazmak.
 • İki seksen uzanmak: (argo)
  1. Bir darbe karşısında boylu boyunca yere serilmek.
  2. Keyiflenmek, neşelenmek, zevklenmek.
 • (Birini) İki seksen uzatmak: (argo) Güçlü bir vuruşla yere sermek.
 • İki söz bir pazar: Uzun uzadıya pazarlık etmeden.
 • İki sözü (lafı, lakırdıyı) bir araya getirememek: Düşündüğünü doğru dürüst anlatamamak.
 • İki ucunu bir araya getirememek: Denkleştirememek.
 • İki yakası bir araya gelmemek: Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak.
 • İkide bir (ikide birde): Sık sık.
 • İkisi bir (aynı) kapıya çıkar: İkisi de aynı sonuca varır.
 • İkisini bir kazana koysalar kaynamazlar: Aralarındaki anlaşmazlık o kadar büyüktür ki onları uzlaştırma çaresi bulunamaz.

( 0 soru/yorum )