Her nedir ne demektir? Her sözcüğü ile başlayan deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tekil adlara belirten olarak getirilip aynı kategoriden olanların tümünü teker teker belirtir: Ama neden her zaman küçük, mütevazi köşeler aradım (S. Faik). Her eylem, bir düşüncenin ürünüdür (A. Aksoy).


İlgili birleşik kelimeler


 • Her daim: Her zaman, daima.
 • Her dem: Her zaman.
 • Her dem taze (her dem yeşil): (botanik) Yıl boyunca yaprağını dökmeyen (bitki).
 • Her devrin adamı: Her dönemde, değişen her koşul altında ön planda olan kişiler için söylenir.
 • Her hakkı saklıdır (mahfuzdur): Bütün haklarının saklı tutulduğunu göstermek üzere, yayımlanan yapıtların üzerine konulan ibare.
 • Herhalde:
  1. Kesinliğe yakın bir olasılıkla: Herhalde bazı önlemler alınmıştır.
  2. Ne yapıp yapıp: Her verilen emre herhalde itaat lazım. (H. R. Gürpınar)
  3. Ne olursa olsun: İster darılsın, ister darılmasın, herhalde hakkımı isteyeceğim.
 • Her hâlükârda: Kesinlikle, her koşulda.
 • Herhangi: Belli olmayan, rasgele, özellikleri iyice bilinmeyen: Herhangi bir adam. Herhangi bir kitap.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "her" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Her aşın kaşığı: Her şeye karışan, her şeye burnunu sokan.
 • Her şeye maydanoz olmak: (deyiminin anlamı) Bilir bilmez her şeye karışmak, her işe bulaşmak.
 • Her boyaya girip çıkmak: Çeşitli işlerde bir müddet çalışmış olmak.
 • Her boyayı boyadık da fıstıki (yeşil) mi kaldı?: Yapmamız gerekenlerin hepsini yaptık da şimdi sıra lüks sayılacak olana, olanlara mı geldi?
 • Her dem taze: Yaşlı olduğu halde genç görünen.
 • Her derde deva: Bir çok şeye çare olan.
 • Her gördüğü sakallıyı babası sanmak: (şaka) Görünüşe aldanmak.
 • Her işin hakkından gelmek: Her işi becerir olmak.
 • Her kafadan bir ses çıkmak: Bir iş konuşulurken herkesçe ulu orta bir takım düşünceler ileri sürmek.
 • Her keseye uygun: Herkesin alabileceği ucuzlukta.
 • Her nasılsa: Beklenmezdi ama, nasıl olduysa.
 • Her ne hal ise (halse): Uzatmayalım, geçelim: Her ne hal ise, bir çare bulunmuyor.
 • Her ne ise (neyse):
  1. Ne olursa olsun, ne kadarsa, tutarı neyse.
  2. Kapatalım, olan olmuş, uzatmayalım.
 • Her nedense: Nedeni bilinmeyen ya da anlaşılmayan bir durum için kullanılır: Her nedense kendini yanındaki adama iş yapıyor göstermek için...
 • Her ne kadar: Başına getirildiği koşullu cümledeki yargının doğru ya da doğal görüldüğünü fakat işin bununla bitmediğini anlatır: Her ne kadar güzelse de huyu kötü.
 • Her ne pahasına olursa olsun: Bir işi yapmak için şartların zor ya da kolay olmasının önem taşımadığını belirtir.
 • Her ne zaman: "Ne zaman olursa olsun".
 • Her şeyden kendine pay çıkarmak: Her durumda kendi payı olduğunu öne sürmek, emeği olduğunu övünerek söylemek.
 • Her şeye (işe) burnunu sokmak: Her yere girip çıkıp herkesin işine karışmak.
 • Her tarafı buz kesmek (kesilmek):
  1. Çok üşümek.
  2. Şaşırıp kalmak.
 • Her tarakta bezi olmak: Birçok işleri ya da ilişkileri olmak.
 • Her tarladan bir kesek: Birbiriyle ilgisiz, çeşitli konulardan birer parça (konuşma).
 • Her telden çalmak: Her çeşit işi yapabilir durumda olmak, her işte bilgisi, becerisi olmak, birçok şeyden anlar görünmek.

Ayrıca bkz.: Her sözcüğü ile başlayan atasözleri ve anlamları
( 0 soru/yorum )