Huy nedir? Huylu ne demektir? Huy ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Kişinin, yaradılışından gelen, aynı zamanda çevresinin her türlü koşullarından etkilenerek biçimlenen, davranış ve düşünce tarzını etkileyen bireysel özelliklerinin tümü, mizaç, tabiat: Huy sözcüğü ile tanımlamaya çalıştığımız alan; beynimizin yapısı içerisinde, doğal bir yolla bize miras olarak bırakılan duygu tohumlarıdır. Bu yapı, bizim duygusal davranışlarımızı oluşturacak olan alandır. Örneğin; kıskançlık, kibir, kindarlık, dürüstlük, adillik, yardımseverlik gibi duyguların alt yapısı burada bulunur. (M. Karadağ)
 2. Vazgeçilmeyecek alışkanlık: Nereye giderse gitsin, gideceği yer ne kadar ters, sapa olursa olsun, her sokağa çıkışta o vitrinin önünden geçmeyi âdet, ne âdeti canım huy edindi kendine, huy... (İlgili cümle kaynağı: B. Aksun)


 • (Bir şeyi) Huy edinmek: Bir şeyi alışkanlık haline getirmek.
 • Huylu:
  1. Herhangi bir huyu olan: İyi huylu bir insanın hayatı, yeryüzü cennetidir. (C. İnanır)
  2. İşkilli, tedirgin, kuşkulu.
  3. Ürkek, sinirli (binek hayvanı): Bölükte çok huylu bir katır varmış. Önüne geleni kapar, ardına geleni tepermiş. (İlgili cümle kaynağı: A. Nesin)


Huy ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "huy" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Huyu huyuna suyu suyuna uygun olmak: İki kişi birbirine uygun, yakışır, birbirleriyle anlaşabilir olmak.
 • Huyu batsın (batasıca): Kötü huylu birine "bu huyu yok olsun" anlamında bir ilenme sözü.
 • (Birinin) Huyuna suyuna gitmek: (deyiminin anlamı) İsteklerine, mizacına, alışkanlıklarına uygun düşecek yolda davranmak.
 • Huyunu suyunu değiştirmek:
  1. Eskisine göre değişik davranmak.
  2. Birinin eskisine göre farklı davranmasına neden olmak.


Huy ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "huy" kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Huy canın altındadır (Can çıkar huy çıkmaz): → Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 • Huylu huyundan vazgeçmez: (atasözünün anlamı) Bir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek için ne denli uğraşılsa boşunadır.
( 0 soru/yorum )