İleri nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yerde ileriyi gösteren kırmızı bir ok işareti
İleri
 1. Ön taraf ve ötesi, geri karşıtı: Som gümüşten sular üstünde giderken ileri (Y. K. Beyatlı). İlerideki adamlar kim?
 2. Bir şeyin geleceği: Bu çocuk ileride çok büyük işler yapacak.
 3. "İleriye" tümleci yerine kullanılır: Koltuğu biraz ileri alalım.
 4. En önde bulunan: İleri karakol, ileri hat vb.
 5. Doğru zamandan daha sonrayı gösteren saat: Onun saati yirmi dakika ileri, daha vaktimiz var.
 6. (mecazi) Benzerlerini geride bırakmış: Ben sadece ölen babamdan ileri / Doğacak çocuğumdan geriyim (N. Hikmet).
 7. "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir ünlem: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! (Atatürk)
 8. (spor) Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • İleri geçmek:
  1. Öne geçmek, ön tarafa gelmek.
  2. Üstün bir yere geçmek.
 • İleri hat: (askeri terim) Herhangi bir taktik durumda en çok ilerleyen birliklerin oluşturdukları cephe hattı.
 • İleri karakol: (askeri terim) Durmalarda, kamp, ordugah ve konaklarda ya da bir savaş mevziinde, büyük bölümü düşmanın baskın ve gözetlemelerinden korunmak için, bu bölümün belirli uzaklığına çıkarılan güvenlik müfrezesi.
 • İleri sürmek: Öne doğru yürütmek, dermeyan etmek.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "İleri" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İleri gelenler: Bir yerde, bir topluluk içinde önemli yer tutan, sayılır, sözü dinlenir kimseler, eşraf: Her gün sabah olunca, köyün ihtiyarları ve ileri gelenleriyle beraber oturuyoruz. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 • İleri gelmek: Olmak, bağlı bulunmak, oluşmak, doğmak, onun etkisiyle meydana gelmek: Birçok hastalık pislikten ileri gelir.
 • İleri geri konuşmak (laf etmek, söylemek): Yersiz, ne dediğini bilmez, gücendirici, gönül kırıcı biçimde konuşmak.
 • İleri gitmek (varmak): (deyiminin anlamı) Bir işte ölçü dışına çıkmak, gereksiz, aşırı davranışta bulunmak.
 • İleri sürmek: Başkalarının kabul etmesi için görüş önermek.
 • (Bir şeyin) İlerisine gitmek: O şeyin inceliklerine girmek.
 • (Bir işin) İlerisine gitmek: O işin sonuna kadar gitmek.
 • İlerisini gerisini hesaplamamak (düşünmemek): Herhangi bir şey üzerinde fazla durmamak, davranışlarının neler doğuracağını düşünmemek.
 • İleriyi görmek: Tahminlerinde varsayımlarında ve öngörülerinde isabetli olmak.
( 0 soru/yorum )