İnsan ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0

İnsan ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "insan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İnsan (adam) eti yemek: Birini çekiştirmek, arkasından konuşmak.
 • İnsan evladı: İyi insan, iyi kimse.
 • İnsan gibi: İnsanlara yaraşır biçimde.
 • İnsan içine çıkmak: Topluluğa karışmak, topluluk içine girmek, eşe dosta gitmek, başkalarıyla dostluk kurmak.
 • İnsan içine karışmak: (deyiminin anlamı) Kendisine değer verilir duruma girmek.
 • İnsan (adam) kurusu: Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse.
 • İnsan müsveddesi: Bir insanda bulunması gerekli özelliklere sahip olmayan.
 • İnsan sarrafı: Engin yaşam deneyimi dolayısıyla insanları hemen tanıyan, ne olup olmadıklarını kolayca ve doğrulukla anlayan (kimse).
 • İnsanlıktan çıkmak:
  1. Çok zayıflamış olmak.
  2. İnsanlığa özgü niteliklerini yitirmek.
 • İnsanlık hali: "Olabilir, hoş karşılamak gerekir" diye düşündüren durum.


İnsan ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "insan" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • İnsan ayaktan, at tırnaktan kapar: İnsanlar birçok hastalığa ayaklarını üşütmekten, atlar da tırnakları yoluyla yakalanır.
 • İnsan beşer kuldur (bazen) şaşar: Yeryüzünde yanılmayan insan yoktur.
 • İnsan çeşit çeşit, yer damar damar: Toprağın her kesimi aynı olmadığı gibi, insanlar da tek tek ya da toplum olarak ayrı niteliktedir.
 • İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde: İnsan doğup büyüdüğü yere ne kadar önem verirse versin geçimini sağladığı yeri yurt edinir, orayı daha önemli sayar.
 • İnsan düşmanını gözünden tanır: Kimin dost kimin düşman olduğu bakışlarından anlaşılır.
 • İnsan (adam) eti ağırdır:
  1. Bakmakla yükümlü olmadığımız kişilerin hizmetini de yüklenirsek ailenin geçimini sağlamak daha da güçleşir.
  2. Yatalak insanı kaldırıp yatırmak sanıldığından daha güçtür.
 • İnsan gönlünün artığını söyler: Gelişigüzel söylenen sözler, yapılan sözlü şakalar, açıkça söylenmek istenmeyen duygu ve düşünceleri içinde saklar.
 • İnsan göre göre, hayvan süre süre (alışır): İnsanlar birçok şeyi çevrelerinden göre göre öğrenebilirler, güdülmekse ancak hayvana özgüdür.
 • İnsan insana lazım olur: → Adam adama gerek olur.
 • İnsan, insanın şeytanıdır: (atasözünün anlamı) İnsanları doğru yoldan çıkaran, yanıltan yine insandır. En büyük kötülük insanlardan gelir.
 • İnsan kendini beğenmese çatlar (ölür): Kişiliğini üstün bir değer olarak görmek, kendi aklını beğenmek insanın özünde vardır.
 • İnsan (adam) kıymetini insan (adam) bilir: Bir insanın değerini ancak o kimsenin değerini ölçebilecek nitelikteki bir insan anlar.
 • İnsan söyleşe söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa: İnsanlar sorunlarını çözmede, ilişki kurmada konuşarak anlaşma yolunu seçmelidirler.
 • İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur: İnsanlar söyledikleri sözlerden sorumludurlar. Uygunsuz davranışlarında kendilerine o söylemiş oldukları sözler hatırlatılır.
 • İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur: Çocukluk döneminde edinilen huylar kolay kolay bırakılamaz, yaşlılıkta bile sürer gider.
 • İnsanın adı çıkacağına canı çıksın: İnsanın yok yere kötü tanınması, çok üzücüdür. Bu kötü ün kolay kolay silinmez.
 • İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında: İnsanlar bir bakışta tanınamazlar. Huyları, kişilikleri ilk anda anlaşılamaz.
 • İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka nesi var: İnsanlar toplum içinde tatlı dilleriyle bir yer edinirler. Onların kendilerini sevdirmeleri için verecekleri başka şeyleri yoktur.
 • İnsanın kötüsü olmaz; meğer züğürt olaAdamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola.
( 0 soru/yorum )