İlişik nedir? İlişiğini kesmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
  1. İliştirilmiş, eklenmiş, ek, merbut: Mektuba ilişik belge.
  2. İlişkin, ait: Bu davaya ilişik bazı noktalar.
  3. İlgi, bağlılık, münasebet: Onunla ilişiğim olsun istemem.


  • İlişiği kalmamak: Bütün bağları kesilmiş olmak: Akrabalarımla ilişiğim kalmadı. (örnek cümle)
  • İlişiğini kesmek: (deyiminin anlamı) Bir kimse ya da şeyle olan ilgisini bitirmek: İşleriyle bütün ilişiğini kesti.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
ticaret odası ile ilişkiyi kesmek mi ? ilişiği kesmek mi
27/7/22 17:22