Gürültü nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Yüksek ses ve gürültüden rahatsız olup kulaklarını kapatmış bir bayan
Gürültü
  1. Aralarında uyum bulunmayan birtakım kaba seslerin tümü, patırtı, şamata eş anlamı.
  2. (mecazi) Birçok kişinin karıştığı kavga, dalaş ya da tartışma.


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "gürültü" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

  • Gürültü çıkarmak: (deyiminin anlamı) Kavgaya yol açabilecek olay yaratmak.
  • Gürültü etmek (yapmak): Rahatsız edici sesler çıkarmak.
  • Gürültüye gelmek: Telaş ve karışıklığa rastladığı ya da başka önemli konularla uğraşıldığı bir zamana denk geldiği için üzerinde gereğince durulmamak.
  • Gürültüye getirmek: 1. Art niyetle, ele alınması gereken bir konuyu görüştürmemek, görüşme dışı bırakmak. 2. Bir yerdeki karışıklıktan yararlanarak laf kalabalığıyla işini yürütmek.
  • Gürültüye gitmek: Telaş ve karışıklığa kurban olmak, değeri anlaşılamayarak ziyan olmak.
  • Gürültüye pabuç bırakmamak: Sözde korkutmalara aldırış etmeyip kafasına koyduğunu yapmak.
  • (Ortalığı) Gürültüye (patırtıya) vermek: Gürültü içinde bırakmak, herkesi telaşa düşürmek.


İlgili atasözü ve anlamı

İçinde "gürültü" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

  • Gürültü istemeyen, kazancı (bakırcı) dükkanına girmez (hırkasını başına çeker): (atasözünün anlamı) Gürültüden rahatsız olan ya da sessizlikten hoşlanan kimseler, gürültülü patırtılı işlerle ilgilenmemeli ya da böyle yerlerde görev almamalı.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.