İhya nedir? İhya etmek/olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yeniden canlandırma, diriltme: Onun hayat damlası olan sözlerinden hayat bularak, ölü kalplerini ihya ederler. (M. K. Pilavoğlu)
 2. (mecazi) Çok iyi bir duruma, mutluluğa kavuşturma: Bu adam beni ihya etti, Allah da onu ihya etsin. (A. Yıldız)
 3. (din) Mübarek bir geceyi veya zaman aralığını ibadetle ve kulluk ile geçirme: "Kim bu geceyi (Kadir gecesini), iman ederek, karşılığını da sadece Allah'tan bekleyerek ihya eder, sonra (o gecenin manasına) uygun davranırsa, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanır." (Hadisi Şerif)


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "İhya" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İhya gecesi: (din)
  1. İbadet ile geçirilen, Perşembeyi Cumaya, Pazarı Pazartesiye bağlayan gecelerin her biri.
  2. Bir ölünün anısı için yapılan tören.
 • İhya etmek: (deyiminin anlamı)
  1. Mutluluğa kavuşturmak.
  2. Canlandırmak, bayırdır kılmak.
  3. (din) Dini önemi olan bir geceyi ibaretle geçirmek.
 • İhya olmak: Mutluluğa ulaşmak, canlanmak, bayırdır duruma gelmek.
( 0 soru/yorum )