Hüsni nedir? Hüsnü ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İyi ve güzellikle ilgili demektir.

İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Hüsni makta: Gazelde, makta beytinin (son beytin) üstündeki beyte verilen ad.
  • Hüsni matla: Gazelde, matla beytinin (ilk beytin) altındaki beyte verilen ad.
  • Hüsni talil: → Güzel neden gösterme.
  • Hüsnü hal: Bir kimsenin davranışında, yaşayışında, durumunda, yolsuz ve kötü bir şey olmaması durumu, iyi hal: Hüsnü hal kağıdı.
  • Hüsnü kabul: İyi karşılama: Hüsnü kabul görmek (göstermek).
  • Hüsnükuruntu: (alay) Herhangi bir durumu safça, kendinden yana iyiye yorma: O senin hüsnükuruntun.
  • Hüsnü niyet: Herhangi bir kimse ya da iş için hiçbir kötü düşünce beslemeyiş, temiz yüreklilik, temiz dilek, iyi niyet, sağ istem: O hüsnü niyet sahibi bir insandır.
  • Hüsnü telakki: İyi karşılama, iyiye yorma.
( 0 soru/yorum )