İhtiyat nedir ne demektir? İhtiyat ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir konuda olabilecek şeyleri ve ilerisini düşünerek ölçülü ve tedbirli davranma, sakınma: İkinci Dünya savaşına giden yolda birer asker olarak yaşadıkları tecrübeler gereği daha ihtiyatlı davranma gereğini hissetmişler ve olabildiğince komşu ve diğer ülkelerle barış içerisinde bir arada yaşamadan yana bir tavır benimsemişlerdi. (İlgili cümle kaynağı: A. M. Çay)
  2. İleride gerekebileceği düşüncesiyle saklanan şey, yedek.

  • İhtiyat akçesi: Kanunen veya stratejik olarak ileride kullanılmak üzere ayrılan para, yedek akçe.
  • İhtiyat hazinesi: (tarih) Osmanlı Devleti'nde savaş ve beklenmedik durumlardan doğacak giderleri karşılayabilmek için ayrılan para.


İhtiyat ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "ihtiyat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • İhtiyat kaydıyla: Doğruluğundan emin olmayarak, çekinceyle.
  • İhtiyat yoklaması: (askeri terim) Muvazzaflık hizmetinin bitiminden askerlik çağı sonuna dek her yıl yaptırılan yoklama.
  • İhtiyatı elden bırakmamak: (deyiminin anlamı) Her zaman ya da bir girişimde bulunurken tedbirli olmak.
( 0 soru/yorum )