Günah ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

 1. Allah (c.c.)'un buyruklarına aykırı düşen ve suç sayılan iş ya da davranış.
 2. Herkesin vicdanını inciten iş, yazık.
 3. Sorumluluk, vebal. Günahı öyle diyenlerin boynuna.


 • Günah keçisi: 1. Eskiden Yahudilerin her yıl günahlarını yüklediklerine inanarak çöle saldıkları keçi. 2. Kötü giden bir şeyin sorumlusu görülerek herkesçe suçlanan kimse.
 • Günah olmak: Yazık olmak. Bu elbiseye bu kadar para vermek günah değil mi?


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "günah" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Günah çıkartmak: (deyiminin anlamı) (Hristiyanlarda) Tanrı tarafından bağışlansın diye papaza gidip günahlarını sayıp dökmek.
 • Günah (birinden) gitmek (Günah benden gitti): Ters işler yapan birine gerekli uyarmayı yaptığı halde, o kişinin tutumunda değişiklik olmaması üzerine görevini yapmış kişinin rahatlığını duymak.
 • Günah işlemek: Günah sayılan davranışta bulunmak.
 • Günah yazılmak: Yapılan bir günahın Allah'ın görevli melekleri tarafından kaydedilmesi.
 • Günaha girmek: Dince suç sayılan bir iş yapmak.
 • Günaha sokmak: 1. Günah işletmek. 2. Birini kötü davranışta bulunma durumuna getirmek.
 • Günahı (vebali) boynuna: Bu işte benim elim yok, sorumluluğu (söz konusu kişinin) olsun.
 • Günahı kadar sevmemek: Hiç sevmemek.
 • (Birinin) Günahına girmek (günahını almak): Onun hakkında haksız olarak kötü düşünmek.
 • (Birinin) Günahını çekmek: Biri tarafından ya da birine karşı yapılan kötülüğün cezasını görmek.
 • Günahını vermez: Kendisine zararı olacak şeyi bile başkasına vermek istemeyecek kadar pinti.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.