İzbandut nedir? İzbandut gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Görünüşü ve davranışlarıyla çevresine korku veren iri yarı adam: Kapıda iki ızbandut duruyordu. (T. Avcı)
  2. (tarih) Osmanlılarda, Rum korsanlarına verilen ad: 23 Mart 1822 tarihli bir arşiv belgesinde Akdeniz'de İzbandut eşkıyasının 1821 Mora İsyanı sırasında ortaya çıktığı bildirilmiştir (M. Kaymakçı). Mora ayaklanmasının adalara sıçraması ile denizlerde faaliyete geçen Izbandutlar öncelikle deniz yollarının güvenliğini bozdular ve 1829'a kadar faaliyet gösterdiler. (B. Kayhan)


  • Izbandut gibi: İri yarı, iri yapılı, cüsseli (erkek): İzbandut gibi üç tane koruma hemen yanı başımızda bitiverdi. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Tekdemir)
( 0 soru/yorum )