Emir nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şey yapılsın ya da yapılmasın diye söylenen ve muhataplarca yerine getirilmesi zorunlu olan söz, buyruk: Allah'tan emir geldi; "–Ey arz! Suyunu yut! Ve ey gök! Sende suyunu tut (Hud Suresinden). Komutanın bu emri ile hepsi birden savaş çığlığı atıp Cenk'e doğru yönelerek saldırıya geçti. (Ç. Güleç)
 2. (dilbilim) Eylemin yapılmasını ya da yapılmamasını kesin olarak isteyen dilek kipi, emir kipi. Emir kipinin belirli bir eki yoktur, çekimde yalnızca kişi eklerini alır: yap/yapma, yap-sın/yapma-sın, bak-ın/bakma-y-ın, gel-sin-ler/gelme-sin-ler vb.
 3. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı, başkan.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Emir subayı: Yasayla bazı komutanların emrine verilmiş subay, yaver.
 • Emre yazılı (muharrer) senet: (ticaret) Buyruğa yazılı, yani içinde yazılı olan paranın yine onda yazılı kimseye ya da onun göstereceği kimseye ödenmesi gerektiğini gösteren senet.
 • Emrine vermek:
  1. Atamak, görevlendirmek.
  2. Yararlanması için ayırmak: Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verildi.
 • Emirlik:
  1. Emir (III) olma durumu.
  2. Bir emir tarafından yönetilen bölge ya da ülke: Arap Emirlikleri.
 • Emirül müminin: (Müminlerin emiri) Eskiden halifelere verilen bir unvan.
 • Emirül ümera: (tarih) Abbasilerde daha sonrada Osmanlılarda kullanılmış bir şan. Osmanlılarda, eyalet valileri olan beylerbeyleri için kullanılırdı.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "emir" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Emir büyük yerden gelmek: (deyiminin anlamı) Çok sevilen, sayılan bir kimse, bir işin yapılmasını istemiş olmak.
 • Emir kulu: Kendisine buyrulanı yapmak yükümlülüğü olan kişi: Sen de emir kulusun. Sana emir verirler, yaparsın. Bize de ekibini takip etmemiz konusunda emir geldi. (İlgili cümle kaynağı: A. Bayram)
 • Emret, fındık kabuğuna gireyim: Emrinizi, ne kadar güç olursa olsun, yerine getiririm.
 • (Birinin) Emrine (emri altına) girmek: Bir kimsenin buyruğu altında çalışmayı isteyerek ya da istemeyerek kabul etmek.


İlgili atasözü ve anlamı


İçinde "emir" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Emir demiri keser: (atasözünün anlamı) Emredilen şeyin şartlar ne olursa olsun illaki yerine getirilmesi gerektiğini belirtir: Emir büyük yerden gelmişti ve emir demiri keserdi. (A. F. Bak)
( 0 soru/yorum )