Emir nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

 1. Buyruk, komut. Ferman eş anlamı.
 2. Araplarda ve daha başka Müslüman uluslarda "başkan" anlamında kullanılır.
 3. Arap boy beyi.
 4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ya da ulu bir ailenin soyundan olan kimse.


 • Emirül müminin: (Müminlerin emiri) Eskiden halifelere verilen bir unvan.
 • Emirül ümera: (tarih) Abbasilerde daha sonrada Osmanlılarda kullanılmış bir şan. Osmanlılarda, eyalet valileri olan beylerbeyleri için kullanılırdı.
 • Emir subayı: Yasayla bazı komutanların emrine verilmiş subay, yaver.
 • Emre yazılı (muharrer) senet: (ticaret) Buyruğa yazılı, yani içinde yazılı olan paranın yine onda yazılı kimseye ya da onun göstereceği kimseye ödenmesi gereken senet.
 • Emrine vermek: 1. Atamak. 2. Yararlanması için ayırmak.


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "emir" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Emir büyük yerden gelmek: (deyiminin anlamı) Çok sevilen, sayılan bir kimse, bir işin yapılmasını istemiş olmak.
 • Emir kulu: Kendisine buyrulanı yapmak yükümlülüğü olan kişi.
 • Emret, fındık kabuğuna gireyim: Emrinizi, ne kadar güç olursa olsun, yerine getiririm.
 • (Birinin) Emrine (emri altına) girmek: Bir kimsenin buyruğu altında çalışmayı isteyerek ya da istemeyerek kabul etmek.


İlgili atasözü

İçinde "emir" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Emir demiri keser: (atasözünün anlamı) Emredilen şeyin şartlar ne olursa olsun illaki yerine getirilmesi gerektiğini belirtir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.