Hava ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "hava" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hava açmak (açılmak): Bulutlar dağılmak.
 • (Biri) Hava (havasını) almak: (argo) Umduğunu bulamamak, hiçbir şey elde edememek.
 • Hava basmak (atmak): (argo) Gururlanmak, çalım satmak.
 • Hava bozmak: Havada yağmur ya da fırtına belirtileri görülmek.
 • Hava bulanmak: Yağmur yağacak duruma gelmek.
 • (Her biri, başka bir) Hava çalmak: Bir arada bulunan kimseler birbiriyle çelişen, birbirine uymayan davranış ve düşüncede bulunmak.
 • Hava çarpmak: İklim ve rüzgar bir kimsenin sağlığını olumsuz yönde etkilemek.
 • Hava değişimi: Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunluklarının giderilmesi gibi nedenlerle yapılan çevre değişikliği.
 • Hava değiştirmek: İklimi değişik bir yere gidip bir süre orada kalmak.
 • (Birine göre) Hava hoş: Bir şeyin şöyle ya da böyle olması arasında etkilenme açısından bir fark yok.
 • Hava iyi (fena) esmek: (mecazi) Ortamla ilgili her türlü koşul uygun (veya kötü) durumda olmak.
 • Hava kapanmak: Gökyüzü bulutlarla örtülmek.
 • Hava sıkmak: (argo) Can sıkmak, baş ağrıtmak.
 • Havada bulut sen bunu unut: (deyiminin anlamı) "O şeyi unutmaktan başka çare yok" anlamında kullanılır.
 • Havada kalmak:
  1. Sonuca ulaşamamak.
  2. Bir sav, temelsiz olduğundan kanıtlanamamak.
 • Havadan:
  1. Emeksiz, açıktan.
  2. Boş, değersiz.
 • Havadan nem kapmak: En küçük bir şeyden bile alınmak, çok alıngan olmak.
 • Havadan sudan: Derme çatma, inandırıcılıktan uzak, geçerli olmayan.
 • Havadan sudan (şundan bundan) konuşmak: Belli ve önemli bir konudan değil de birbiriyle ilgisiz, rastgele konulardan söz etmek.
 • Havalara uçmak: Çok sevinmek.
 • Havan batsın!: Böbürlenmen, gururlanman boşa çıksın!
 • Havanın gözü yaşlı: Neredeyse yağmur yağacak.
 • Havası olmak: Bir kimsenin albenisi, çekiciliği, cana yakınlığı olmak, hoş bir özelliği bulunmak.
 • (Birinde bir kimsenin) Havası olmak: O kimseye benzemek, o kimseyi hatırlatmak: Onda annesinin havası var.
 • Havasına uymak: Bulunduğu çevre ve ortamı benimsemek ya da birinin huyunu almak.
 • Havasını almak:
  1. Birinin eli boş çıkmak.
  2. Birini sakinleştirmek.
 • (Biri) Havasını bulmak: Keyiflenmek, neşelenmek.
 • Havaya girmek:
  1. Kibirlenmek.
  2. Hazır olmak.
 • Havaya gitmek: Hiçbir şeye yaramamak.
 • Havaya pala (kılıç) sallamak: Boşuna gereksiz çaba harcamak.
 • Havaya savurmak: Gereksiz yere tüketmek.
 • Havaya uğraşmak: Boş yere çalışmak, çabalamak.
 • Havayı bozmak: Bir topluluğun keyfini kaçırmak, ortamı bozmak, kişiler arasındaki ilişkileri kötüleştiren davranışta bulunmak: Dedikodu ederek eğlencenin havasını bozdu.
( 0 soru/yorum )