Güneş nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uzayda parlak güneş
Güneş
 1. (gökbilimi) Adını verdiği ve merkezinde bulunduğu Güneş sistemindeki gezegenlere ışık ve ısı veren, onları yörüngesinde tutan büyük gök cismi. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır.
 2. Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı.


Güneş ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Güneş doğmak: Sabahleyin güneş ufuktan yükselmek.
 • Güneş enerjisi: Güneşin, uzaya ya da dünyaya gönderdiği elektromanyetik ışınım biçimindeki enerji. Bu enerji uygun aygıtlarla toplanıp ısı ve elektrik enerjisine evrilerek kullanılır.
 • Güneş gibi: Çok parlak ve görkemli.
 • Güneş günü: (gökbilimi) Güneş'in yerin bir noktasındaki meridyen düzlemine arka arkaya iki kez girmesi arasında geçen zaman.
 • Güneş saati: Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine göre saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış aygıt.
 • Güneş saati kuramı: (gökbilimi) Güneş saatiyle zamanın nasıl belirleneceğini açıklayan kuram.
 • Güneş sistemi: (gökbilimi) Güneş'le gezegenlerin oluşturdukları sistem ya da takım.
 • Güneş tacı: (gökbilimi) Güneş'in tam tutulmasında pek iyi görülen, güneş hava yuvarının alevli bölümü.
 • Güneş takvimi: Güneş'in görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim.
 • Güneş tayfı: Güneş ışığının prizmadan geçirilerek gök kuşağının yedi rengi halinde görünüşü.
 • Güneş tekeri: Güneşin gökyüzünde görülen dairesel biçimi.
 • Güneş tutulması: Ay'ın Dünya'yla Güneş arasına girmesiyle, Güneş'in yeryüzünden kararmış görünmesi, küsuf.
 • Güneş yılı: Güneş'in görünürdeki yıllık hareketine göre düzenlenen takvim.

Bakınız Güneş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları.
( 0 soru/yorum )