İlik (kemikte) nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kemiğin içindeki kırmızı ve sarı ilikleri gösteren çizim
Sarı ve kırmızı ilikler
Kemiklerin iç boşluklarını dolduran, büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan doku ve alyuvar üreten yağlı madde. İlik, yeni kan hücrelerinin düzenli olarak yaşam boyu üretildiği yerdir. Kırmızı ve sarı olmak üzere iki tip ilik vardır. Sarı ilik içinde çok fazla yağ hücresi olduğu için sarı renklidir.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "ilik" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İlik gibi:
  1. Çok lezzetli, iyi pişmiş.
  2. (argo) Çok güzel, istek uyandırıcı kız veya kadın.
 • İliği kemiği donmak (ısınmak): Çok üşümek (üşümüşken vücudu iyice ısınmak).
 • İliğine işlemek (geçmek): (deyiminin anlamı)
  1. Ta içine girmek.
  2. Bütün varlığını kaplamak, derin bir biçimde etkilemek, benliğini, iyice etkisi altına almak.
 • İliğine kadar: Tenine kadar, içine kadar, büsbütün: İliklerime kadar taş kesildim, dondum (E. Öz). İliğine kadar ıslanmak.
 • İliğini kemirmek:
  1. Çok etkilemek.
  2. Sömürmek.
 • İliğini (kanını) kurutmak: Canından bezdirecek kadar sıkıntı vermek, rahatsız etmek.
( 0 soru/yorum )