Hangi ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. İki ya da daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir karşılık almak için kullanılan soru sıfatı: Hangi çocuk? Hangi ev? Hangi gün?
 2. Eylemi dilek ya da koşul bileşik zamanında olan cümlelerde, nesnenin ya da tümlecin belirteni durumunda olduğunda nesnedeki kavramı genelleştirir: Hangi mağazaya gitseniz bulursunuz ( = Gideceğiniz her mağazada ya da bütün mağazalarda bulursunuz). Hangi kapıyı çalsam / Karşımda yalnızlığın hınzır uğultusu (A. İlhan)


 • Hangi biri?: Bir çokluk oluşturan şeylerin içinden hangisi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "hangi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hangi (ne) akla hizmet ediyor?: (deyiminin anlamı) Ne gibi bir düşünceyle böyle akıl almaz bir iş yapıyor?
 • Hangi dağda kurt öldü?: Nasıl oldu da böyle beklenmedik bir cömertlik yaptı.
 • Hangi keşişin öldüğünden haberi yok; vay Vasili! diye ağlıyor: İşin aslını, gerçeğin ne olduğunu bilmediği halde kendince bir yorum yapıyor.
 • Hangi peygambere kulluk edeceğini (ümmet olacağını) şaşırmak (bilmemek): Kendisine iş buyuranlardan hangisinin isteğini gerçekleştireceğini bilemeyerek şaşırıp kalmak.
 • Hangi rüzgar attı?: Bir yere uzun zaman uğramamışken beklenmedik bir zamanda çıkagelenlere sitem yollu söylenir.
 • Hangi taş pekse (katıysa) başını ona vur: Kendi kusuru yüzünden zor bir duruma düşen ve yardım istemek için başkalarına yüklenen bir kimseye öfke yollu söylenir.
 • Hangi taşı kaldırsan altından o çıkar:
  1. Her işten anlar.
  2. Karışmadığı iş yok, anladığını sanarak her işe karışır.


İlgili atasözü


İçinde "hangi" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Hangi gün vardır, akşam olmadık: (atasözünün anlamı) Sona ermeyen, ermeyecek olan hiçbir durum yoktur.
( 0 soru/yorum )