Kahır nedir ne demektir? Kahır ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. İnsanın içine işleyen derin üzüntü ya da acı, keder: Derdimi söylesem bilmem kimlere / Zalimmiş gurbetin kahrı, çok zalim (S. Aslan). Kadıncağız kahrından deliye döndü.
 2. Yok etme, perişan etme, mahvetme, ezme: Gelse celalinden cefa / Yahut cemalinden vefa, / İkisi de cana safa: / Kahrın da hoş, lütfun da hoş. (Yunus Emre)


 • Kahır etmek (kahretmek):
  1. Birini perişan etmek, ezmek.
  2. Beddua etmek, ilenmek: Kahretsin!
  3. Kendine dert etmek, içlenmek, çok üzülmek: Bu çocukların hali beni kahrediyor.
  4. Çok üzmek.
 • Kahır olmak (kahrolmak):
  1. Derin üzüntülere düşmek.
  2. Ant anlamında kullanılır: Kahrolayım ki yapmadım, diyorum sana!
 • Kahrolsun!: "Yok olsun" anlamında nefret bildirir: Kahrolsun hainler! Kahrolsun düşmanlar!


Kahır ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kahır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kahır çekememek: Birinin huysuzluğuna ya da verdiği sıkıntıya katlanamamak.
 • Kahır çekmek: Uzun süre sıkıntıya katlanmak.
 • Kahır yüzünden lütfa uğramak: Birine kötülük olsun diye yapılan bir iş, tersine onun iyiliğine yardım etmek: Yurdakul'un "Vur" şiiri okutturulmadığı için, "Ahretlik" şiirini okumak zorunda kalışım, daha çok ilgi çekmeme ve beğenilmeme sebep oldu. Eskilerin deyişiyle, adeta, kahır yüzünden lütfa uğradım. (Türk Dili)
 • Kahrı çekilmez: (deyiminin anlamı) Huysuz ya da pek sıkıntılı.
 • Kahrına uğramak: Birinden kötülük görmek, birinin öfkesine uğramak.
 • Kahrından ölmek: Aşırı üzüntü çekmek.
 • Kahrını çekmek: Sıkıntı ve üzüntüsüne katlanmak: Siz ki bunca sene onun kahrını çektiniz, yaramazlıklarına tahammül ettiniz. (İ. Enginün)
( 0 soru/yorum )