Herkes ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0

Herkes ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "herkes" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine: (deyiminin anlamı) Bir işin göz göre göre ters yapıldığını anlatır.
 • Herkesi gözü kapalı satın almak: Çok zengin ve kurnaz olmak.
 • Herkesin ağzı torba değil ki büzesin: → Ağzı torba değil ki büzesin.
 • Herkesin ağzında dolaşmak: Herkes tarafından konuşulan konu olmak.
 • Herkesin ağzında sakız olmak: Herkesin konuştuğu konu olmak.


Herkes ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "herkes" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Herkes aklını pazara çıkarmış (mezada vermiş), yine kendi aklını almış (beğenmiş), (herkes kendi aklını beğenir): İnsanlar kendi akıllarını başkalarınınkinden üstün görürler, çünkü karşılaştırma durumunda ölçüleri yine kendi akıllarıdır.
 • Herkes bildiğini okur: (atasözünün anlamı) Başkaları ne söylerse söylesin, insan yine de kendi düşünüşüne göre iş yapar.
 • Herkes davul çalar ama çomağı makam uyduramaz: → Herkes kaşık yapar, ama sapını ortaya (doğru) getiremez (doğrultamaz).
 • Herkes ektiğini biçer: → Ne ekersen onu biçersin.
 • Herkes evinde ağadır: Herkesin kendi evinde, kendi yakınları arasında, tanıdığı çevrede hatırı sayılır, sözü geçer.
 • Herkes kaşık yapar, ama sapını ortaya (doğru) getiremez (doğrultamaz): Bir işi herkes yapabilir ama istenildiği kadar iyisini herkes yapamaz.
 • Herkes kendi aklını beğenir: → Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış (beğenmiş).
 • Herkes (kimse) kendi ayıbını bilmez (görmez): İnsan kendi kusurunu göremez, bilemez.
 • Herkes kendi ölüsüne ağlar: Kimse başkasının acısını, kendi acısı gibi duyamaz.
 • Herkes (insan, kişi) ne ederse kendine eder: Kişinin davranışları kötüyse çevresinden gördüğü karşılık da aynı nitelikte olur.
 • Herkes sakız çiğner ama (çıtlatamaz), Kürt (Çingene) kızı tadını çıkarır: Bir işi herkes yapar ama meraklısı tadını çıkararak, başka bir iştahla yapar.
 • Herkesi nasıl bilirsin? Kendin gibi (kalbince): Bir kimse başkaları hakkında yargıya varacağında ölçü olarak hep kendini göz önünde tutar.
 • Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz: Çeşitli işler farklı yetenekteki kişilerle başarılabilir. Herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunmazdı.
 • Herkesin arşınına göre bez vermezler: Hiç kimse, herkesin yararlandığı bir şeyden kendi isteğine, kendi ölçüsüne uygun oranda pay alamaz.
 • Herkesin bir derdi var, değirmencininki su: → Her başın bir derdi var, değirmencininki su.
 • Herkesin ettiği yoluna gelir: Bir kimse başkasına kötülük yaparsa aynı şey kendi başına da gelir.
 • Herkesin geçtiği köprüden sen de geç: Toplumun tuttuğu yoldan ayrılmamak gerektiğini öne süren bir söz.
 • Herkesin gönlünde bir aslan yatar: → Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
 • Herkesin hamuru ekmeğine göredir: Bir iş için yapılan hazırlık, gereksinme duyulan şeyin ölçüsünde olur.
 • Herkesin tenceresi kapalı kaynar: Bir kimsenin gerek durumu, gerek içinde bulunduğu yaşayış koşulları başkalarınca gereği gibi bilinemez.
 • Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz: Kimse dilediği anda, dilediğini yapamaz; herkes kurallara göre hareket etmek zorundadır.
( 0 soru/yorum )