ne:

Ne ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0

Ne ile başlayan deyimler ve anlamları


İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Oh Ne ala: (deyiminin anlamı) Ne iyi, diyecek bir şey yok.
 • Ne demek: Hiç böyle şey olur mu, ne yakışıksız.
 • Ne denir? Şaşılacak bu durum karşısında söyleyecek söz kalmadı.
 • Ne günlere kaldık: ortamın, düzenin kötülüğünden yakınmak, eski günlere duyulan özlemi anlatmak için kullanılır.
 • Ne hali varsa görsün: Söz dinlemediği ya da aykırı işlere yeltendiği için kendi haline bırakılsın, ne yaparsa yapsın.
 • Ne idiği (idüğü) belirsiz: Ne olduğu, soyu sopu belirsiz.
 • Ne karın ağrısı: Sevilmeyen, sıkıntı veren (kişi, şey).
 • Ne mene: (halk dilinde) Ne çeşit, ne türlü.
 • Ne münasebet: Hiç öyle şey mi olur.
 • Ne oldum delisi olmak: Sonradan görüp de şımarmak.
 • Ne olur ne olmaz: Her ihtimale karşı.
 • Ne pahasına olursa olsun: Her şeyi göze alarak, her şeye razı olarak.
 • Ne var ne yok? Ne haberler var.
 • Neme lazım (gerek): Hiçim ilgileniyorsun, ilgilenme! Nemelazımcı.
 • Neme ne: Beni ilgilendirmez.
 • Neye uğradığını bilememek (şaşırmak): Beklenmeyen, üzücü, sarsıcı bir durumla karşılaşmak.
 • Neyin nesi kimin fesi: Kim olduğu, nasıl biri olduğu bilinmiyor.


Ne ile başlayan atasözleri ve anlamları


İçinde "ne" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ne dilersen eşine, o gelir başına: (atasözünün anlamı) Hayır dile eşine.
 • Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına (Ne ekersen onu biçersin): İnsan nasıl ve ne yaparsa sonuçta da onda o ölçüde yararlanır.
 • Ne verirsen elinle, o gider seninle: Bu dünyada fakirlere ve hayır işlerine yardım edersen, öte dünyada karşılığını görürsün.


İlgili diğer kelimeler


 • Ne beis var? Ne engel var.
 • Ne var (var ki): Ama, fakat, lakin.