Ne sözcüğü ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 6.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • (Oh) Ne âlâ: (deyiminin anlamı) Ne iyi, diyecek bir şey yok.
 • Ne âlâ memleket: (Ters anlatımla) Haksızlıkların, yersiz işlerin hoş görüldüğü ortam: Hem çalışma hem para iste, ne âlâ memleket.
 • Ne alıp veremiyor: İsteği, sorunu nedir?
 • Ne arar (onda ... ne gezer)?: Onda yoktur: Onlarda kültür ne arar?
 • (Bir yerde) Ne arıyor?: Burada, şurada işi ne? Bu saatte burada ne arıyorsun?
 • Ne çare: Elden ne gelir.
 • Ne çıkar?: Ne zararı var, ne önemi var.
 • Ne de olsa: Eksiği, kusuru olsa bile: Ne de olsa bizden yaşlıdır.
 • Ne demek?: Hiç böyle şey olur mu, ne yakışıksız.
 • Ne demeye:
  1. Ne diye, nasıl bir düşünceyle.
  2. Hangi anlama.
 • Ne denir?: Şaşılacak bu durum karşısında söyleyecek söz kalmadı.
 • Ne fayda: İş işten geçtikten sonra boş önlemler işe yaramaz.
 • Ne güne duruyor?: (Bir kişi, bir şey) Kendini göstermenin, işe yaramanın tam sırası: Baban ne güne duruyor.
 • Ne günlere kaldık: Ortamın, düzenin kötülüğünden yakınmak, eski günlere duyulan özlemi anlatmak için kullanılır: Ne günlere kaldık, gençler yaşlılara saygı göstermiyor. (örnek cümle)
 • Ne haddine!: Ona mı düşmüş, ona mı kalmış, ona düşmez: Böyle şeyler söylemek onun ne haddine.
 • Ne hali varsa görsün: Söz dinlemediği ya da aykırı işlere yeltendiği için kendi haline bırakılsın, ne yaparsa yapsın.
 • Ne idiği (idüğü) belirsiz: Ne olduğu, soyu sopu belirsiz.
 • Ne ise (neyse): Olan oldu, artık bunun üstünde durmayalım: Neyse, bari bundan sonra dikkatli ol.
 • Ne karın ağrısı: Sevilmeyen, sıkıntı veren (kişi, şey).
 • Ne mene: (halk dilinde) Ne çeşit, ne türlü: Ne mene bir konuşma bu böyle? Konuyu nerelere getirdiniz?
 • Ne münasebet: Hiç öyle şey mi olur.
 • Ne oldum delisi olmak: Sonradan görüp de şımarmak.
 • Ne olur (ne olursun): Rica ederim, lütfen, yalvarırım: Ne olursunuz, bunu müdüre söylemeyin.
 • Ne olur ne olmaz: Her ihtimale karşı.
 • Ne pahasına olursa olsun: Her şeyi göze alarak, her şeye razı olarak.
 • Ne var ne yok?: Ne haberler var.
 • Ne yapıp yapıp: Her ne pahasına olursa olsun, bir yolunu bulup: Ne yapıp yapıp ona yardım etmeli.
 • Neme lazım (gerek): Niçin ilgileniyorsun, ilgilenme!: Neme lazım, bu işi sen mi düzelteceksin.
 • Neme ne: Beni ilgilendirmez.
 • Neye uğradığını bilememek (şaşırmak): Beklenmeyen, üzücü, sarsıcı bir durumla karşılaşmak.
 • Neyin nesi kimin fesi?: Kim olduğu, nasıl biri olduğu bilinmiyor.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ne" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ne dilersen eşine, o gelir başına: (atasözünün anlamı)Hayır dile eşine...
 • Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına (Ne ekersen onu biçersin): İnsan nasıl ve ne yaparsa sonuçta da ondan o ölçüde yararlanır.
 • Ne verirsen elinle, o gider seninle: Bu dünyada fakirlere ve hayır işlerine yardım edersen, öte dünyada karşılığını görürsün.


İlgili birleşik fiiller


 • Ne beis var?: Ne engel var.
 • Ne var (var ki): Ama, fakat, lakin.

Ayrıca bkz.: "Ne öyle ne böyle" anlamında atasözleri ve deyimler
( 0 soru/yorum )